Resume af kontaktforældremøde
27. februar 2007Skolebestyrelsen havde 27. februar 2007 inviteret til møde med fremlæggelse af årsberetning for 2006 og efterfølgende kontaktforældremøde.

Der var mødt omkring 25 forældrer incl. skolebestyrelsesmedlemmer op.

Formandens årsberetning kan læses fra forsiden af skolens hjemmeside.

Viceskoleinspektør Johnny Larsen orienterede kort om skolens nye madordning - Karmacatering - der kan læses mere om denne på hjemmesiden: www.w.dk.

Anne-Mette Jørgensen, leder af SFO, orienterede kort om den nye struktur i SFO, som følge af at 3. klasserne fremover skal gå i SFO1. Også dette punkt kan der læses mere om fra forsiden af skolens hjemmeside.


På kontaktforældremødet var vi rundt om flere forskellige emner:

Skolebestyrelsens dagsorden på nettet før møder:
Der var flere der kunne ønske sig, at dagsordenen kunne læse på nettet før møderne, så man som forældre havde mulighed for at give skolebestyrelsens medlemmer evt. input.

Fyldigere referater fra skolebestyrelsesmøderne:
Blandt især de nye forældre var der ønske om nogle mere fyldestgørende referater, idet referaterne i deres nuværende form kræver en vis indsigt og indforståethed.

Lærernes besvarelsestid på mails fra forældre:
Flere forældre oplevede fortsat meget lange "svartider" på sendte mails, hvilket de mener ikke er tilfredsstillende i en verden, hvor mails er blevet daglig brug.

Hvad kan kontaktforældre bruges til:
Af de fremmødte var langt den største del fra indskolingen - altså nye forældre - og stort set ingen af dem mente at de var blevet introduceret ordentligt til det at være kontaktforældre.
Når man bliver kontaktforældre skal der udleveres en folder af klasselæreren, men den havde de ikke fået!!!!!!!

Debatforum for kontaktforældre:
Det blev foreslået, at man evt. kunne oprettet et debatforum for kontakteforældre til brug for erfaringsudveksling.

Idet hele taget kunne de fremmødte godt ønske sig at skolebestyrelsen blev mere synlig.
Det vil vi arbejde videre med.


Anne-Marie Enevoldsen
Skolebestyrelsesmedlem


Sidst opdateret den 26. marts 2007