Referat af Skolebestyrelsesmødet
5. november 2002


Vikardækning
Efter det vellykkede borgermøde, hvor man lige fik fundet de manglende 500.000 kr. til vikardækning på Skovbos skoler, er der nu ikke slet så mange aflysninger. Faglærerne i de store klasser har bedømt elevernes standpunkt, og klasserne vil ikke på nuværende tidspunkt få tilført flere timer, idet det ser ud til at pensum godt kan nås.


Principper for vikardækning
Principperne, der er kommet fra kommunen, gælder til juli 2003. Der er behov for, at de tages op til diskussion på kontaktforældremøde, specielt for udskolingen.


Budgetopfølgning
Budgettet er taget til efterretning, eftersom det ser ganske fornuftigt ud.


Budget 2003
Det foreslås fra ledelsens side, at man i 2003 ikke køber nye sæt skolemøbler, men kun supplerer op, hvor det er tiltrængt, idet skolen gerne vil investere i et sikringssystem. Efter at pedelboligen er blevet nedlagt, bor der ikke nogen på skolens område, og det har desværre vist sig, at der er flere grupper, der i weekenden og i aftenerne bruger området til ikke seriøse formål, og hærværk kan være/er en følgevirkning. Der er p.t. ansat 2 street walkers til forebyggelse.


Byggeprojekt
– er endnu ikke formelt blevet afleveret, og der arbejdes med en mangelliste på 4-5 A4 ark, der skal udbedres.


Afdækningsprojekt Syd for Motorvejen
Afventer politikernes tilbagemelding og høring.


Punkter til kommende møder:

  • Budget 2003.
  • Afdækningsprojekt.
  • Status byggeprojekt, herunder ny undersøgelse af Dalmosen.


Meddelelser:

  • Fysiklokalets borde er ikke som de skal være, og der er problemer med udsugning. Problemerne vil snarest blive løst.
  • Skolepatrulje er endnu ikke gået i gang.
  • Venteproblematikken for de små elever, der sættes af på P-pladsen kl. 7.40, er ikke løst. De får midlertidigt lov til at komme ind i SFO'en.


Eventuelt:

  • Skovbo Center 10s rådgivende organ har haft møde – Eleverne er p.t. i brobygning. For at tjene penge til studieturen vil der blive arrangeret et fælles arrangement for alle linier i begyndelsen af det nye år.
  • Der er enkelte transportproblemer, som man er i gang med at løse.
  • Medielinien skal straks efter brobygningen i gang med at færdiggøre brochuren til den kommende 10. klasse. Deadline er inden jul.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 8. februar 2003