Referat af Skolebestyrelsesmødet
10. december 2002


Skolepatruljen
er endnu ikke synlig i gadebilledet – vil blive undersøgt.


Afdækningsprojekt – skolerne syd for motorvejen
Styregruppen med deltagelse af de tre skolebestyrelsesformænd, ledelser og forvaltning har haft møde og har diskuteret projektet. Det næste møde er sat til den 7. januar, hvor de økonomiske beregninger skulle foreligge. Der er absolut INTET, der er besluttet og det er p.t. KUN en undersøgelse af, hvilke fordele og ulemper der kan være ved en sammenlægning.


Vikardækning
Statistisk set ligger Skovboskolens fraværsprocent på samme niveau som de øvrige skoler i Skovbo kommune. Skolens principper omkring vikardækning skal en tur rundt om kontaktforældrene i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Udskolingen har haft emnet på et møde – se referatet andetsteds i Kontakten.


Status på Fleksibel skole
Kommunalbestyrelsen og Børne- & kulturudvalget er meget opsatte på at få den fleksible skole indført. De er også blevet informeret om, at det ikke kan lade sig gøre, med mindre de økonomiske midler er til stede. Skolebestyrelsen ønsker, at Skovboskolen undersøger Vemmedrup modellen og laver beregninger og evt. handlingsplan derud fra. Tages op på bestyrelsesmødet i januar. Modellen fra Fuglsanggårdsskolen kræver længere indkøringsperiode, og er stadig et godt bud.


Status på byggeri
Der er endnu en del mangler, der ikke er afklaret/ændret i henhold til mangellisten, såsom problemer med udsugning, nye borde i fysiklokalet der skal udskiftes pga. revner m.v. Vil blive færdiggjort snarest muligt.


Indeklima
Kommunelægen (før hen kaldet skolelægen) har besigtiget skolens lokaler og har fundet, at rengøringen er for dårlig. Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at man laver en undersøgelse af skolens indeklima via et spørgeskema. Der blev i den forbindelse også diskuteret indretning af klasselokaler, såsom manglende gardiner. Eftersom der ikke er så mange penge på kontoen, blev det foreslået at sende spørgsmålet om gardiner ud til kontaktforældrene. Man kunne måske tænke sig, at nogle forældre gerne vil være behjælpelig med at sy gardiner for sit barns klasse?


Punkter til kommende møde:

  • Budget 2003.
  • Ledelsesstruktur.
  • Ny udformning af Kontakten.
  • Vemmedrup modellen


Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 8. februar 2003