Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
21. januar 2003


Afdækningsprojekt – skolerne syd for motorvejen
Tilbud fra Ole Hansen og Hans Henning Andersen drøftes på næste møde den 4. feb.
Vemmedrupskolen har indkaldt til borgermøde den 22. januar, hvor også kommunalbestyrelsens medlemmer er inviteret.
Udkast til orientering af forældrene blev drøftet og blev med få ændringer vedtaget at sende med eleverne hjem som "taskepost".


Ledelsesstrukturen på Skovboskolen
Skolelederen har ansøgt kommunen om at måtte bibeholde den nuværende ledelsesstruktur indtil skoleårets slutning, men har fået afslag. Dette betyder i realiteten, at de to afdelingsledere bliver opsagt med fratræden august - og en ny stilling skal opslås ledig. Skolebestyrelsen vil fremsende en skrivelse til kommunen med anbefaling af, at man i det mindste kører videre med den nuværende struktur, indtil der er en afklaring omkring afdækningsprojektet.


Punkter til kommende møder:

  • Afdækningsprojektet
  • Forældreinformation
  • Handlingsplan 2003
  • Budget 2003


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 10. februar 2003