Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
4. februar 2003


Afdækningsprojekt – skolerne syd for motorvejen
Tilbudet fra borgmesteren og formanden for BKU blev livligt debatteret, og man nåede efter afstemning frem til, at vi ud fra det foreliggende tilbud ønsker at indgå i en dialog med de 2 andre skoler omkring det fremtidige samarbejde. Projektet skal diskuteres de tre skolebestyrelser imellem på mødet den 5. februar på Skovboskolen, hvor vi håber at kunne nå frem til et fælles svar.


Forældreinformation, herunder Kontakten og hjemmesiden
I forbindelse med den nye "lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.", som træder i kraft den 1. juli 2003 og en tiltrængt modernisering af Kontakten blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Gitte og Susanne fra skolebestyrelsen samt Jeanne Pedersen og Peter Elkjær Pedersen. På mødet i april måned skal gruppen komme med et oplæg til en ny "Kontakten" samt vedligeholdelse af skolens hjemmeside med de påkrævede ændringer.


Budget 2003
Budgettet blev gennemgået og foreløbig godkendt. Der mangler budget fra SFO og der tages forbehold for ændringer, når ledelsen har fremlagt deres handlingsplan for implementering af den fleksible skole.


Meddelelser
Rengøringen er under al kritik. Skolebestyrelsen fremsendes snarest en klageskrivelse til kommunen.


Punkter til kommende møder:

  • Afdækningsprojektet
  • Budget 2003
  • Handlingsplan 2003 (strukturoplæg)
  • Trafikforholdene
  • Status på byggeprojekt
  • Klassedannelse 2003/04
  • Forældreinformation


Med venlig hilsen og god vinterferie
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 10. februar 2003