Referat fra Skolebestyrelsesmødet
4. marts 2003


Ledelsens handlingsplan for 2003/04
Ledelsen fremkom med et idéoplæg til at indførere en ny struktur på Skovboskolen. Idéoplægget blev gennemgået og diskuteret og sættes på næste dagsorden til videre behandling.


Budget 2003
Skolens budget, incl. SFO, blev godkendt.


Ledelsesstruktur 2003/2004
Ledelsen og skolebestyrelsen havde gerne set, at den nuværende struktur kunne videreføres indtil projektet omkring samdrift af skolerne syd for motorvejen var afklaret. Med den reducerede ledelsestid har ledelsen foreslået, at skolens ledelse i næste skoleår består af en leder og en souschef, hvilket bakkes op af en enig skolebestyrelse.


Trafikforholdene omkring skolen
Allerede i marts 2002 sendte skolen en ansøgning til Tekniske Forvaltning om at få trafikforholdene omkring skolen forbedret, idet bløde og hårde trafikanter ikke er adskilt tilfredsstillende. Kommunen modtog ansøgningen den 24/5-02. Skolen har rykket for svar den 14/8, den 7/11 og den 2/12. Den 4/12 kom der svar, at sagen var drøftet, og at man ville vende tilbage i begyndelsen af 2003. Ansøgningen har snart 1 års jubilæum, hvilket er uacceptabel lang tid. Bestyrelsen anmoder derfor ledelsen om endnu en gang at rykke Teknisk Forvaltning for et svar.


Klassedannelse 2003/2004
Klassedannelsen er på kommunalbestyrelsens møde i marts måned. Der er indstillet dannelsen af tre børnehaveklasser med hver 21 elever og to 1. klasser med hver 25 elever.


Status på byggeprojekt
Inden ombygningen blev der iværksat en indeklimaundersøgelse, og det blev dengang bestemt, at man igen efter ombygningen skulle lave en ny undersøgelse for at se, hvordan elever og lærere nu befinder sig på skolen. Drøftelse af undersøgelsens form og indhold iværksættes med henblik vedtagelse og gennemførsel hurtigst muligt.


Høring - 7. klasse på Gørslev skole overflyttes til Skovboskolen fra næste skoleår
Skolebestyrelsen var enig om at tilslutte sig kommunalbestyrelsens forslag om ændring af skoledistrikter. I den forbindelse vil der snarest, dvs. når høringsrunden er afsluttet, blive arrangeret kontakt mellem de to 6. klasser, både med og uden forældre, så overflytningen bliver så gnidningsløs som mulig.


Punkter til kommende møder
2. behandling af ledelsens handlingsplan for 2003/2004
Høring vedr. vikarprincipper fra 1/8-03
Status på byggeriet
Rygning


Meddelelser

  • Lise-Lotte Colding er ansat som ny lærer i specialcentret i stedet for Grethe Flyng, der har valgt andre græsgange.
  • DR TV har ønsket at lave en udsendelsesrække for at afprøve et nyt system mod MOBNING, og har derfor spurgt Skovboskolen, om vi ville være med. Det bliver en 5. klasse, der skal deltage.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret den 7. marts 2003