Referat fra Skolebestyrelsesmødet
5. august 2003


Lars Frederiksen bød velkommen til Lasse Buus, der afløser Susanne Reiff Petersen, og Benny Mathiesen, der afløser Alice Morell, i skolebestyrelsen.


Budget 2004 - 2007
Skolebestyrelsen skal udtale sig om budgetlægningen for årene 2004 - 2007. Der er fra politisk side lagt op til en udvidelse af budgettet på børne- og kulturområdet. Inden for området er der imidlertid udmeldt en besparelse på puljebeløbet til SFO1 og SFO2, hvilket skolebestyrelsen ikke ønsker.

Det er beklageligt, at der ikke er bedre tid til at behandle så vigtigt et emne i både skolebestyrelse og SFO - forældreråd. Derfor vil skolebestyrelsen forbeholde sig ret til at vende tilbage med yderligere bemærkninger, når budgetmaterialet har været drøftet i SFO´s forældreråd.


Dialogmøde med Børne- og Kulturudvalget den 09.09.03
I skolebestyrelsen har vi ønsket at tale med Børne- og Kulturudvalget om:
  • Fleksibel skole
  • Udearealer på Skovboskolen, herunder legeplads og trafikforhold
  • Lokalesituationen på Skovboskolen.


Referent til Kontakten
Det blev vedtaget at opgaven som referent skal gå på omgang mellem de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, da vores faste referent Susanne er trådt ud af skolebestyrelsen.


Repræsentant til arbejdsgruppe
Ejner Andersen blev valgt til repræsentant i en tværkommunal arbejdsgruppe, der skal arbejde med overgangen fra børnehave til SFO 1.


Skolebestyrelsens tilknytning til klasser
Navn Telefon Tilknyttede klasser
Lars Frederiksen (formand) 56 87 16 72 0.A - 2.A
Dan Oddershede (næstformand) 56 87 09 22 7.B - 8.A - 9.B - 9.C
Gitte Holm 56 87 22 44 4.A - 4.B - 5.A
Jens-Ole Jørgensen 56 87 02 04 Slusen - 0.B - 1.F - 1.Y - 2.C - 2.Y - 3.B
Ejner Vismoes Andersen 56 87 23 37 1.G - 5.B - 6.A - 6.B
Jørn Lasse Buus 56 87 08 26 0.C - 2.B - 3.A - 3.Y
Benny K. Mathiesen 56 87 09 60 7.A - 8.B - 9.A


Tilfredshedsundersøgelser
Vi drøftede udformning og succes kriterier ved den tilfredshedsundersøgelse skolebestyrelsen og skoleledelsen ønsker at gennemføre blandt forældre, elever og medarbejdere umiddelbart før efterårsferien. Undersøgelserne skal være med til at målrette vores arbejde med at udvikle skolen, således at vi sikrer en høj grad af overensstemmelse og holder fokus på de områder, grupperne betragter som vigtige. Skolebestyrelsens forretningsudvalg vil sammen med skolens ledelse udarbejde et oplæg til skolebestyrelsen. Samtidig vil Skovboskolens samarbejdsudvalg arbejde med problemstillingen. For at sikre at elevernes interesser bliver varetaget, vil emnet blive taget op i sikkerhedsgruppen, hvor eleverne er repræsenteret.


Punkter til kommende møder
Skal eleverne have cykelhjelm på, når de er på cykeltur med skolen?


Meddelelser:
Jens Jørn Bruun er konstitueret SFO - leder, Annemette Jørgensen er konstitueret souschef i SFOen.
Det forventes, at der er ansat en ny SFO - leder 01.11.03.
Der indkaldes til et møde i skolebestyrelsens ansættelsesudvalg, hvor også repræsentanter for SFO-forældreråd vil blive inviteret. Ansættelsesudvalget skal være med til at tegne den profil, der ønskes ansat, hvorefter Børne- og Kultur direktør Vera Nielsen tager sig af stillingsopslag samt første samtalerunde med ansøgere. Vi håber at holde mødet i uge 34.

Vi har haft en god skolestart og har sagt goddag og velkommen til 3 børnehaveklasser med henholdsvis 21, 21 og 20 elever.

Af pædagogiske årsager har mange klasser fået andet klasselokale. F.eks. har 8. og 9. klasse meget projektorienteret undervisning, og er derfor placeret på Læskov gangen således, at de kan være tæt på Pædagogisk Servicecenter og de mange faciliteter der findes der. Fordelingen er herefter:
Regnemark: børnehaveklasser og 1. årgang
Tuemosen: slusen
Vestervang: 1.y og 2. og 3. årgang
Dalmosen: 2.y og 3/4.y
Læskov: 8. og 9. årgang
Østervang: 4. til 7. årgang


Næste møde
Tirsdag den 09.09.03 fra kl. 18 - 19, derefter dialogmøde med Børne og Kulturudvalget kl. 19 - 21.


Referent: Jan MindegaardSidst opdateret den 20. august 2003