Referat fra Skolebestyrelsesmødet
9. september 2003


1. Udpegning af referent til Kontakten.
Ejner Andersen udpeget.


2. Skovbo Center 10, orientering om indvandrerundervisning ved Jørgen Blond.
Da indvandreundervisningen har kostet 170.000 kr., mere end budgetteret, skal ungdomsskolen finde de 70.000 kr., og Skovbo Center 10 100.000 kr., punktet vil blive genoptaget på skolebestyrelsesmøde den 7. okt. 03.


3. Godkendelse af referat.
Godkendt.


4. Opfølgning af protokol.
Alle løbende sager opføres under dette punkt.


5. Det rådgivende organ ved Skovbo Center 10.
Benny Mathiasen valgt som Skovboskolens repræsentant.


6. Ansættelse af ny SFO-leder.
Fra skolebestyrelsen sidder Lars Frederiksen og Benny Mathiasen i ansættelsesudvalget, p.t. er der kommet 6 ansøgere.
Skolebestyrelsen syntes det var positivt, at man var med fra start, og syntes det var en god og forstålig ledelsesprofil.


7. Princip for brug af cykelhjelm på cykelture med skolen.
Princippet kan læses andet sted i Kontakten, blev godkendt med virkning fra 1. okt. 03.


8. Repræsentanter til lokal arbejdsgruppe for skoleudvikling.
Sådan en gruppe er nedsat på alle Skovbo kommunes skoler, med henblik på at indføre fleksibel skole i kommunen.
Med den fleksibilitet som den enkelte skole mener de er gearet til.
Gruppen består af:
    1 skoleleder
    2 pædagoger
    3 lærere
    3 elever
    2 forældrerepræsentanter
(Lars Frederiksen - Ejner Andersen)


9. Punkter til kommende møder.
Indvandreundervisning (budget)
Budgetopfølgning
Vikardækning
Tilfredshedsundersøgelse


10. Meddelelser.
En langtidssyg lærer, der vikardækkes fra 10. sep. 03.
Der er mange sygemeldinger i øjeblikket, også blandt vikarer, så der har måtte gives fri.
Der er nu valgt elevrådsrepræsentanter til skolebestyrelsen 1 fra 7-årgang og 2 fra 8-årgang.


11. Eventuelt.


12. Næste møde
Tirsdag den 7. oktober 2003.


Referent
Ejner AndersenSidst opdateret den 19. september 2003