Referat fra Skolebestyrelsesmødet
20. april 2004


 1. Udpegning af referent til Kontakten:
  Ejner Andersen.

 2. Medlemmerne præsenterede sig
  Kommer senere på skolens hjemmeside.

 3. Møderække for resten af skoleåret 2003/2004 og skoleåret 2004/2005
       4. maj
       8. juni
     10. august
       7. september
       5. oktober
       2. november
       7. december
     11. januar 2005
       1. februar
       1. marts
       5. april
       3. maj
       7. juni
      Møde til nye medlemmer i maj
      Temamøde i efteråret.

 4. Brugerundersøgelsen 2003
  Brugerundersøgelsen blev udleveret til nye medlemmer. Den nye skolebestyrelse vil senere finde sine indsatsområder ud fra brugerundersøgelsen.

 5. Udviklingsplan for Skovboskolen, skoleåret 2004/2005
  Skolens ledelse har udarbejdet en udviklingsplan, som danner rammen for indførelse af fleksibel skole på Skovboskolen. Denne skal medarbejderne drøfte på pædagogisk råd den 28. april 2004, derefter skal skolebestyrelsen godkende den. Planen blev forelagt for skolebestyrelsen af Bent Elhegn, og drøftet i skolebestyrelsen, så de forældrevalgte, er med på hvordan, skolens ledelse vil organisere skolen, ved indførelse af fleksibel skole.

 6. Forslag til principper for den fleksible skole på Skovboskolen
  Skolebestyrelsen kikkede på det forslag, der skal danne grundlag for nye principper, for at kunne indføre fleksibel skole, men for at vedtage dem, skal vi afvente pædagogisk råd den 28. april 2004, så de afspejler, det som medarbejderne kommer frem til.

 7. Punkter til kommende møder
  a. Budget og regnskab
  b. Timefordelingsplan
  c. Udviklingsplan
  d. Principper
  e. Mobiltelefoner m/kameraer

 8. Meddelelser
  Formanden

  Kommunen har afvist, at gøre noget ved loftet i festsalen, selv om der er medarbejdere der bliver utilpas, når de er i rummet (der er taget målinger for skimmelsvamp, men ikke konstateret noget). Vi lader den ikke parkere her, men vil prøve på anden vis.
  Der vil blive udarbejdet en materialemappe til nye medlemmer.

  Skoleleder
  To 9. klasser har været på studietur til Berlin. Det har været en god og udbytterig tur.
  Det ser nu ud til, at der kan blive lavet legeplads. Skolen, SFO'en og nogle fonde har fundet ca. kr. 200.000, og med tilsagnet fra kommunen om at supplere med kr. 200.000, hvis skolen fandt kr. 200.000, er der nu kr. 400.000 at gøre godt med. Firmaet Naturleg kommer med et tilbud i uge 18, så må vi se hvor langt pengene rækker.
  1 lærer skal 1 dag til Københavns kommune, og fortælle om Helle Højby metoden, der handler om mobning.

  Viceskoleleder
  Folkesundhedsoplysningen vil gerne have Skovboskolen med, i en kampagne om rusmidler (bliver taget op på næste skolebestyrelsesmøde).

 9. Eventuelt
  Bliver der tænkt på energiforanstaltninger, Skolens Servicemedarbejder og viceskoleleder er meget obs. på dette og drøfter det jævnligt.

 10. Konstituering
  Formand blev Dan Oddershede, andre poster bliver besat ved et senere møde med kun de folkevalgte.

  Referent
  Ejner Andersen



Sidst opdateret den 17. maj 2004