Referat fra Skolebestyrelsesmødet
4. maj 2004 klokken 18.30 - 20.30 i mødelokalet


Afbud: Dorthe.

 1. Udpegning af referent til Kontakten.
  Gitte Holm udpeget.

 2. Drøftelse. Nyt fra elevrådet. Bilag.
  Punkt udsat da eleverne var fraværende.

 3. Orientering v/ SFO-leder Bente Bøgh Kamp.
  Udearealer i SFO-regi blev diskuteret. Firmaet Fantasileg har afgivet tilbud på renovering af skolens udeareal. Legepladsudvalget holder møde i maj, hvor Fantasilegs oplæg vil blive behandlet. For god ordens skyld bør nævnes, at Fantasileg laver naturlegepladser af udsøgte materialer.
  Bente udtrykte ønske om, at man godt kunne bruge nogle store sten til SFO-legepladsen. Skulle der være nogle forældre der havde mulighed for at levere disse store sten, er det et meget kærkomment ønske.

 4. Beslutning. Godkendelse af referat.

 5. Orientering v/ Dan Oddershede.
  Opfølgning og status af protokol.

      Venter     Igangværende     Afsluttet  
   Forretningsordenen: X 
   Udviklingsplanen: X 
   - Skolebibliotekets åbningstider:  X
   - Placering af 8. og 9. årgang:  X
   - Timefordelingsplan:X  
   Budget og regnskab:X  
   Principper for fleksibel skole: X 
   Princip for mobiltelefoner med kamera:  X  
   Legeplads/udearealer: X 
   Temaer for skolebestyrelsens arbejde:X  
   Deltagelse i undersøgelsen fra
   Statens institut for Folkesundhed:
   X 

 6. Orientering/ drøftelse v/ Bent Elhegn.
  Udviklingsplan for Skovboskolen, skoleåret 2004-2005, udgave pr. 28. april 2004.

  Bilag.
  Skoleleder Bent Elhegn gennemgik de seneste justeringer i udviklingsplanen og besvarede spørgsmål. Punktet genoptages på næste skolebestyrelsesmøde.

 7. Drøftelse v/ Dan Oddershede.
  Forslag til principper for fleksibel skole.

  Bilag udleveret på sidste møde.
  Vi valgte at udsætte punktet til senere. Processen for implementering af fleksibel skole er kommet godt i gang, og vi vil lade processen udvikle sig frit, så vi undgår at snævre principper bremser udviklingen.

 8. Beslutning v/ Dan Oddershede og Bent Elhegn.
  Forslag til timefordelingsplan.

  Bilag for 3.-6. årgang praktisk/musisk fag udleveret.
  Forslag vedtaget.

 9. Beslutning v/ Dan Oddershede.
  "Evaluering af undervisningsmateriale om sundhed, selvværd og sociale kompetencer."

  Efter udveksling af meget forskellige synspunkter blev det vedtaget at deltage i projektet.

 10. Punkter til kommende møder.
  Legepladsudvalg præsenterer projektplan.
  Elevernes forslag til udearealer.
  Ønsker til budget 2005.
  Udviklingsplan for Skovboskolen 2004-2005.
  Info-folder "Fleksibel Skole".

 11. Meddelelser.
  Skoleleder:
  - 5 medarbejdere pensioneres i starten af det nye skoleår. Stillingerne er allerede slået op.
  - Kursus for nyvalgte SB-medlemmer tirsdag den 25. maj 2004 kl. 18.00-21.30.

 12. Eventuelt.
  Intet at tilføje.

 13. Næste møde:
  Tirsdag den 8. juni 2004 kl. 18.00.Sidst opdateret den 17. maj 2004