Referat fra Skolebestyrelsesmødet
7. september 2004


Fremover vil referatet til Kontakten blive skrevet af skoleledelsen.
Der er heldigvis blevet valgt elevrepræsentanter til skolebestyrelsen, så Maria O. Hansen 8.b og Therese Aahøj 8.a havde flere punkter, de gerne ville have taget op. De ønsker bænke ved busstoppestedet og vil gerne have en kantine med sund mad. Det vil vi arbejde videre med.
7. klasserne fik tilladelse til at forlade skolen i pauserne.
9. klasserne ønsker at komme på selvbetalt studietur. Det er helt i orden, hvis skolens ledelse kan finde økonomi til at aflønne lærerne.
Legepladsbyggeriet er godt i gang og byggeprocessen vil blive fulgt tæt.
Efter gennemgang af skolens forbrug i 2004, blev det besluttet at skolens ledelse skal søge om en ekstra bevilling til udskiftning af det nedslidte telefonanlæg og nøglesystemet.
Det blev diskuteret om SFO'en skulle benytte økologiske varer, vi blev enige om, at sagen skal tages op med forældrerådet i SFO.
Skolebestyrelsen vil arbejde med følgende principper på næste møde:
Princip for hytte- og studieture
Princip for tilladelse til, at eleverne i 7 - 9 klasse kan forlade skolen i pauserne
Princip for brug af mobiltelefoner på Skovboskolen.

Referat
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 22. september 2004