Referat fra Skolebestyrelsesmødet
5. oktober 2004


Vi havde et godt og spændende skolebestyrelsesmøde, hvor vi nåede langt omkring.

Eleverne kom med et par ønsker. F.eks. vil de gerne have sat en graffitivæg op på idrætslegepladsen. Vi blev enige om at kontakte fritidskonsulent Asger Borgstrøm for at høre om det er muligt. Idrætslegepladsen er nemlig ikke Skovboskolens. I forbindelse med renovering af legearealer ønsker elevrådet, at der opsættes ekstra basketkurve i skolegården. Det blev aftalt, at der i forbindelse med budget 2005 blev set på, om der er mulighed for at afsætte penge til dette, samtidig skal der også findes en hensigtsmæssig placering af disse kurve.

Aftenens hovedtema var en diskussion af Skovboskolens principper. Vi drøftede principper for benyttelse af mobiltelefoner, principper for hytteture/lejrskoler/skolerejser, dannelse af børnehaveklasser, elevsamtaler og teamdannelse. Vi kom langt omkring og vil på næste bestyrelsesmøde beslutte principperne, inden da skal medarbejderne have lejlighed til at udtale sig. Så i novemberudgaven af Kontakten skulle vi gerne kunne bringe de vedtagne principper.

Igen blev der talt om trafikken og forholdene for gående og cyklister. På skolens parkeringsplads vil parkeringspladserne foran højen blive sløjfet og cykelstien afgrænset med kampesten, det skulle således blive mere sikkert at cykle over parkeringspladsen. På sigt vil cykelskuret blive flyttet, så biler og cykler ikke kommer i karambolage.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Mange forældre kører med høj hastighed ind på parkeringspladsen, hvor de til fare og gene for elever og lærere sætter deres børn af. Det vil koste ca. 50.000 kr. at lave et bump i indkørslen. Bommen til skolegården vil også i større udstrækning være lukket, da mange kører deres børn helt op i skolegården, selvom det burde være et legeareal for børnene.
Vi vil ansøge kommunen om at få streget en cykelsti op på hallens parkeringsplads.

Referat
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 27. oktober 2004