Referat fra Skolebestyrelsesmødet
2. november 2004


Vi drøftede først en henvendelse fra forældrerådet i SFO. SFO ønsker at kunne holde lukket en fredag om året, så de kan tage på personaleweekend. Der vil blive arrangeret alternativ pasning af børn der går i SFO 1, forældrerådet ønskede også at ændre i samarbejdsaftalen med skolebestyrelsen således at fællesmødet mellem skolebestyrelse og forældrerådet afholdes inden udgangen af oktober. Begge ønsker kunne imødekommes. Der var også et ønske om at SFO kunne tage 1. klasserne på koloni den sidste skoledag i året. Det blev besluttet at konsekvenserne heraf skulle diskuteres i SFO regi endnu engang.
Elevrådet mener at eleverne kun har gamle bøger og får alt for mange fotokopier. Vi kunne fortælle at der er skiftet mange lærerbøger ud de sidste 3 år, f.eks. fysik, tysk, matematik. Fotokopier blev i mange tilfælde brugt for at være helt aktuel i undervisningen.
Som omtalt i sidste nummer af Kontakten blev der diskuteret principper, andet steds i Kontakten ses resultatet. Enkelte principper skal diskuteres senere.
Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra 1.bs forældre om ikke det er muligt at etablere en frugtordning - magen til mælkeordningen - på Skovboskolen. Madordning skal diskuteres på et møde mellem skolebestyrelsen og Børne- og Kulturudvalget, hvorfor skolebestyrelsen ikke vil sætte noget iværk p.t.
Den første forsigtige evaluering på fleksibel skole, og mulighederne for at faste lærere har vikartimer når andre lærere har planlagt fravær blev foretaget. I august blev 65% dækket af faste lærere, i september 33% og oktober 38%. Næste opgørelse skulle gerne vise hvor mange timer der blev dækket af teamet lærere.
Skovboskolen får tilført kr. 200.000 til tosprogsundervisning, således at vores tilbud kan blive endnu bedre.
Der er blevet ansat ny teknisk servicemedarbejder: Kurt Munk, i stedet for Poul Denk der går på efterløn.

Referat
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 11. november 2004