Referat fra Skolebestyrelsesmødet
7. december 2004


Skolebestyrelsen er blevet bedt om, at udtale sig om hvorvidt Skovbo Center 10 (Skovbo kommunes tilbud til 10. klasses elever) skal lukkes med udgangen af skoleåret 2004/2005. Skolebestyrelsen opfordrer til at SC 10 fortsætter mindst et år endnu og derefter indgår som et element i fusionen med Køge.

Elevrådet havde nogle spørgsmål til hvordan Skovboskolen modtager flygtninge og indvandrere. Skoleleder Bent Elhegn redegjorde for proceduren: Efter at have holdt møde med forældrene, laves et intensivt introduktionsforløb i dansk og danske skoleforhold, derefter placeres eleverne i klasserne. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne hører så meget dansk som muligt, og det gøres bedst i en dansk børnegruppe. Vi har ansat en somalisk talende medarbejder til primært at arbejde i indskolingsafdelingen, og efter jul vil der blive ansat en lærer til særligt at tage sig af de tosprogede elever.

Skolebestyrelsen arbejder med et princip for samarbejde med kontaktforældre og havde en første drøftelse på mødet, der var enighed om at kontaktforældrene er vigtige sparringspartnere for skolebestyrelsen, og at det fremover skal være et fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden. Princippet vil blive drøftet på næste møde og vil, når det er vedtaget, blive bragt i Kontakten, samt sat på Skovboskolens hjemmeside.

Forslag til budgettet for 2005 blev gennemgået, her er afsat kr. 50.000 til legeplads, samt kr. 25.000 til at reparere hærværk forskellige steder på skolen. Budgettet skal endelig vedtages på et senere bestyrelsesmøde.

Der skal i foråret laves en brugertilfredshedsundersøgelse på alle kommunens skoler, skolebestyrelsen har mulighed for at komme med 4 ønsker til spørgsmål der skal stilles.

Tirsdag den 11. januar 2005, kommer Børne- og Kulturudvalget på besøg og skal her tale med skolebestyrelsen om bl.a.: Status på den rummelige og fleksible folkeskole, kostpolitik – madordning på skolerne og budgetterne til at drive en moderne folkeskole.

Næste møde: Tirsdag den 4. januar 2005.

Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 8. december 2004