Referat af ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde
4. januar 2005


1. punkt på dagsordenen var evaluering af fleksibel skole. Til dette punkt var der indbudt to lærerrepræsentanter, der orienterede om deres oplevelse af det første halvår med fleksibel skole på Skovboskolen. Det var kendetegnende, at den øgede opmærksomhed på teamarbejdet er givtigt for eleverne, det er muligt f.eks. at planlægge og afholde emneuger, når det passer afdelingerne. Ambitionerne om, at planlagt fravær skal dækkes af de faste lærere er ikke helt blevet indfriet, men et stykke af vejen går det.
I indskolingen bliver samarbejdet med pædagogerne fremhævet som værende specielt godt.
I indskolingen er det muligt meget hurtigt at flytte støttetimer hen i en klasse, hvor det "brænder på".
Skoleleder Bent Elhegn gjorde opmærksom på, at vi til næste skoleår skal se på en masse teknik, parallellægning i skemaer, tildeling af timer etc. for at blive endnu mere fleksible, men alt i alt er vi kommet godt fra start.

Børne- og kulturudvalget har besluttet at iværksætte en bruger-tilfredshedsundersøgelse.
Skolebestyrelsen har mulighed for at ønske et par spørgsmål af speciel interesse medtaget i undersøgelsen. Spørgsmålene kunne gå på: fysiske rammer, madordninger, fleksibel skole, kontaktforældre, tosprogs-problematikken, Skovboskolens hjemmeside - IT som information.

En stor del af mødet gik med at tilrettelægge dialogmødet med Børne- og kulturudvalget. Der skal tales om: Skovboskolens status i forbindelse med "den rummelige og fleksible folkeskole", kostpolitik samt budgetter til en moderne folkeskole. Hvis der bliver lidt tid tilovers vil vi gerne diskutere bruger-tilfredshedsundersøgelsen.

Der blev vedtaget princip for skole/hjem samarbejde, samt revidering af princip vedr. Mobiltelefon, lyd og billedoptagelse samt Billedophængning.

Der indkaldes til kontaktforældremøde den 9. februar 2005. Der skal diskuteres kontaktforældrenes rolle samt fleksibel skole.

Under orientering meddelte Bent Elhegn, at det vil koste ca. 30.000 kr. at opføre et busskur på Halvejen.

For referat
Jan Mindegaard

Bilag - Princip for: Skole/hjem samarbejdet.
  Mobiltelefon - Lyd- og billedoptagelse - Billedophængning.Sidst opdateret den 14. januar 2005