Referat af Skolebestyrelsesmøde
1. februar 2005


Eleverne spurgte til hvordan det gik med at få et læskur op ved busstoppestedet. Skolebestyrelsen svarede, at den anslåede udgift på over 30.000 kr. var høj og vi blev enige om at kontakte Hovedstadens Udviklingsråd, som er ansvarlige for bustrafikken, om ikke de kan sætte et skur op. Eleverne ønsker sig en svømmehal, skoleledelsen blev i den forbindelse pålagt at lave et overslag over udgifterne ved at indføre svømmeundervisning.

Kontaktforældremødet den 9. februar 2005 blev diskuteret, skolebestyrelsen håber meget på, at den spændende dagsorden vil få mange til at møde op. Kontaktforældre er et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen.

Skovbo Kommune har bedt skolebestyrelserne om en udtalelse om en kostpolitik i kommunen.
Skolebestyrelsen er positive over, at der tages hul på at diskutere kostpolitik i Skovbo Kommune. Vi har i skolebestyrelsen længe arbejdet på at få en kantine for Skovboskolens elever. Mange løsninger er forsøgt udfra et 0-budget. Skolebestyrelsen finder ikke, at det af Børne- og Kulturudvalget afsatte beløb er stort nok til at starte en kantine, da en sådan bl.a. kræver en imødekommende indretning af et lokale, samt et egnet udsalgssted. Skolebestyrelsen anmoder om, at kommunen kommer med et oplæg til start af kantine og cateringmuligheder.

Skolebestyrelsens årsberetning blev godkendt og kan læses andet steds i Kontakten.

Skoleleder Bent Elhegn redegjorde herefter for tosprogsundervisningen. Der er netop ansat en ny lærer således at tilbudet til de tosprogede elever kan udvides. Alle nye tosprogselever gennemgår et introduktionsforløb på 5 – 6 uger alt efter den skolebaggrund de har, derefter placeres de i en klasse, hvor en del af deres undervisning foregår, mens resten foregår i tosprogslokalet. Der er ansat to somalisk talende medarbejdere, hvilket er til stor hjælp for medarbejdere og børn i dagligdagen.
Der er i øjeblikket indskrevet 32 børn med behov for tosprogsundervisning.
Skolebestyrelsen påpeger, at det er vigtigt, at de nødvendige ressourcer er tilstede.

SFO1 har ønsket at tage på koloni med medlemmer fra 1. klasse allerede den 16. juni, der vil naturligvis være både et undervisnings- og et fritidstilbud til de børn, der ikke deltager i kolonien.

Det blev drøftet om der skal oprettes et debatforum for forældre i forbindelse med skolens hjemmeside.
Det undersøges hvad der er af muligheder.

Budgettet blev vedtaget.

Medarbejderne har diskuteret samværsnormer på Skovboskolen, der vil i Kontakten være en opfordring til at forældrene indgår i et samarbejde om at ændre bl.a. elevernes sprogbrug.

Arbejdstilsynet har været på besøg i SFO2, hvor der bliver klaget over kulde og træk – teknisk forvaltning er sat på sagen.Sidst opdateret den 20. februar 2005