Referat af Skolebestyrelsesmøde
1. marts 2005


På skolebestyrelsesmødet den 1. marts 2005 var lærer Peter Elkjær Pedersen inviteret for at gennemgå mulighederne i ForældreIntra. Se skolens hjemmeside. Det blev besluttet, at kontaktforældre skal have tilsendt et kodeord, så de har mulighed for at deltage i et debatforum for kontaktforældre.
Skolebestyrelsesformand Dan Oddershede laver et oplæg til indholdet i dette detbatforum.
Der blev afsendt høringssvar vedrørende ny styrelsesvedtægt – af særlige kommentarer kan nævnes:

  • Elevtallet i en normalklasse bør være max 24.
  • Bestyrelsen ønsker indflydelse på skolens interne kontrakt.
  • Skoleledelsen ønskes tillagt mindst 2,5 stilling.
Elevrådet har ønsket svømmeundervisning. Det vil koste ca. kr. 40.000,00 i transport + ekstra undervisningstid, samt omkostninger til leje af en svømmehal.Sidst opdateret den 17. marts 2005