Referat af Skolebestyrelsesmøde
3. maj 2005


Vi talte om elevrådets ønske om et busskur, vi har fået et tilbud på et skur og vil nu indhente de fornødne tilladelser til at opføre det.

Alle skoler i Skovbo Kommune skal pr. 01.08.2005 have en madordning, vi har haft kontakt til forskellige mulige leverandører, de kunne ikke levere mad til en overkommelig pris. Den 10. maj holdes møde med KRAM Madservice A/S, de leverer mad til en skole i Køge, derudover tages kontakt til Frydenholm. Udover selve leverancen er der flere logistiske vanskeligheder. Ledelsen arbejder videre. I forbindelse med ansøgning til Agenda 21 puljen aftalte vi at Kenn Klinthøj, teknisk serviceleder Jørn Hansen og viceskoleinspektør Jan Mindegaard går en tur på skolen for at se på hvordan vi kan få en mere miljøvenlig skole ved f.eks. at kunne spare på el/vand/varme eller sortere affaldet.

I forbindelse med næste skoleår er planlægningen i gang efter skolebestyrelsens principper. Der er tildelt en ekstra dansktime til 3. klasserne, det betyder at der bliver en musiktime mindre om ugen. Vi har valgt at gøre dette for at opfylde Undervisnings Ministeriets minimumstimetal i den humanistiske fagblok. På 7. og 8. årgang læses biologi, geografi og fysik/kemi af 3 lærere der danner et science – team, dette gøres for at imødekomme kravet til ny prøveform.

Der afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 19. maj, hvor skolebestyrelsen bliver præsenteret for ansættelsesudvalgets indstilling i forbindelse med ansættelse af ny skoleleder pr. 01.08.2005.

Jan Mindegaard
Viceskoleinspektør


Sidst opdateret den 11. maj 2005