Referat af Skolebestyrelsesmøde
7. juni 2005


Formanden for forældrerådet Henrik Agner og SFO-leder Bente Kamp, fortalte om de foreløbige planer for legepladsen. Der vil i nær fremtid blive påbegyndt jordforbedringer omkring Regnemark, der vil blive drænet, lagt rullegræs, samt bygget en sandkasse. På næste møde vil der foreligge en plan for det videre arbejde. Det blev besluttet at fremsende en ansøgning til Børne- og Kulturudvalget på kr. 200.000 til hjælp med det store projekt at gøre legearealerne omkring Skovboskolen færdige. SFO regneskab og budget blev gennemgået og det blev besluttet, at der skal ses på proceduren for fremlæggelse af budget og regnskab.

I løbet af skolesommerferien vil servicemedarbejderne færdiggøre cykelstativet foran skolen.

Der arbejdes på at der etableres en madordning på Skovboskolen, af hensyn til regler om håndtering af fødevarer, har vi valgt at indkøbe og sælge emballeret mad. I den forbindelse søges om tilskud til transportomkostninger, samt en mindre ombygning af køkkenet i festsalen.

Der er planlagt et kontaktforældremøde i den første uge af september.

Skolebestyrelsesformand Dan Oddershede orienterede om en stribe afslag på ansøgninger til kommunen. Derefter takkede skolebestyrelsen for et godt samarbejde med skoleleder Bent Elhegn. Dan Oddershede meddelte herefter, at skolebestyrelsen skal have ny formand. Ny formand bliver Dorthe Myhre Therkildsen.

Ref. Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 15. juni 2005