Referat af Skolebestyrelsesmøde
2. august 2005


Vi bød velkommen til vores nye skoleleder Henrik Marker.

Derefter blev kantine/madordningen på Skovboskolen diskuteret. Ordningen træder i kraft så snart der foreligger aftaler med de øvrige skoler i kommunen omkring forskellige praktiske forhold. Planen er, at der skal sælges forskellige typer af sandwich, boller o.lign.

Det har igennem længere tid været et stort ønske at få sat et busskur op, men Teknisk Forvaltning har afvist vores forslag, da alle busskure i kommunen skal ligne hinanden. Vi forsøger at få HUR til at opsætte et skur.

Vi talte om at søge midler fra Agenda 21-puljen. Det blev aftalt, at der søges allerede i september, og at vi forsøger at sætte miljøundervisningen i højsæde.

Vi har afsendt ønsker til budget 2006, her kan blandt andet nævnes, at vi ønsker at reparere gulvet i gymnastiksalen, da gulvet er nedslidt. Vi ansøgte også om midler til fortsat renovering af legepladsen.

Der skal ansættes ny viceskoleinspektør 1. oktober. Skoleleder Henrik Marker orienterede om proceduren i forbindelse hermed.

Referat
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 18. august 2005