Referat af Skolebestyrelsesmøde
6. september 2005


Vi kunne starte med at byde velkommen til Knud Birkedal, som er nyt medlem af skolebestyrelsen.

Derefter fortalte SFO-leder Bente Bøgh Kamp og formand for forældrerådet Henrik Agner om de videre planer for legepladsrenoveringen. Elevrådet skal spørges om de har input til indretning af Rosengården.

Et stort diskussionspunkt var kontaktforældre og deres rolle i forhold til skolebestyrelsen. De forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen har et stort ønske om at kunne bruge kontaktforældrene som deres baggrundsgruppe.

Viceskoleinspektør Jan Mindegaard orienterede herefter om madordningen, hvor eleverne kan købe mad leveret af KRAM Madservice a/s – se omtale andet sted i Kontakten.

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser at forældrene er overvejende tilfredse, men der er naturligvis områder der skal arbejdes med. Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra medarbejdere og skolebestyrelse.

Der er ligeledes nedsat et Agenda 21 udvalg der skal arbejde med "grøn" skole. Vi søger samtidig penge fra Agenda 21–puljen.

Under eventuelt havde vi en længere samtale om trafikforholdene ved hallen, hvor mange forældre kører ind på trods af at der indkørsel forbudt, dette medfører mange farlige situationer. Skolebestyrelsen vil lave et indlæg til Kontakten herom.


Sidst opdateret den 14. september 2005