Referat af Skolebestyrelsesmøde
4. oktober 2005


Skolebestyrelsen startede med at byde velkommen til Johnny Larsen som er Skovboskolens nye viceskoleinspektør fra den 1. oktober 2005.

Peter Elkjær Pedersen havde en gennemgang af skolens Intranet, som består af ElevIntra, InfoWeb, PersonaleIntra og ForældreIntra. Derefter viste Peter, hvordan skolebestyrelsens redigeringsdel er opbygget, så skolebestyrelsen bl.a. selv kan redigere og lægge skrivelser på hjemmesiden.

Elevrådet ønskede flere taskebøger frem for kopier. Elevrådet havde et ønske om, at sproget på skolen og især i de små klasser bliver forbedret.

Skoleleder Henrik Marker orienterede om skolens brugertilfredshedundersøgelse, hvor der er valgt 5. punkter, der skal arbejdes med som var vigtige, og der bliver taget udgangspunkt efter kommunens tid- og handlingsplan.

Henrik Marker orienterede om de nye prøveformer, hvor eleverne skal havde flere test i dansk, matematik, tysk og engelsk. Undervisningsministeriet har lavet nye prøver i fysik/kemi sammen med biologi og geografi.

Henrik Marker orienterede om det stigende salg i skoleboden.
Elevrådet vil lave et forslag om salg af sund mad.

Skolebestyrelsen holder besøgsdag den 26. januar 2006 i lektion 1 – 4, hvor skolebestyrelsen vil deltage i undervisningen i forskellige klasser.


Sidst opdateret den 12. oktober 2005