Referat af Skolebestyrelsesmøde
1. november 2005


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Brian Christiansen, Flemming Skov, Orla Johannsen, Mette Sømod, Henrik Marker, Johnny Larsen.
Fra elevside: Line Enevoldsen, Michaela Hindsbøl.

 1. Godkendelse af referat:
  Referat er godkendt.

 2. Elevråd:
  Line og Michaela fremlagde følgende punkter:
  4. - 5. kl. ønsker nye borde, stole og gardiner.
  8. - 9. kl. ønsker nye borde og stole.
  De store ønsker papir på deres brugerkoder.
  Festsalen må gerne være åben sammen med skoleboden, så eleverne kan spise der.
  Reglen om køb af borde og stole, den ser Johnny på.
  5. - 6. kl. vil gerne have lov til at lege på legefortet.

 3. Kort orientering om fusionsplaner med Køge Kommune:
  Henrik orienterede om fusionen, her nævnte Henrik nogle af de punkter hvor Køge Kommune og Skovbo Kommune var forskellige.
  Bog vedrørende fusionen kan lånes hos Henrik.
  Elevtallet vil stige i Skovbo Kommune frem til 2010.

  Anne-Marie orienterede om mødet med 'Skole og Samfund'. Mødet handlede om, hvordan skolebestyrelsen påvirker de kommunale politikere, her blev nævnt et forslag om at oprette et fællesråd, hvor man kan drøfte det kommende skolevæsen.
  Der var forslag om at holde et stormøde med skolebestyrelserne i Skovbo Kommune.
  Dorte tager kontakt.

 4. Kort orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen:
  Henrik orienterede om de 5 punkter der er valgt som arbejdsområde. Der vil blive lavet en handlingsplan for det videre forløb.
  Bilag vedlagt.

 5. Regler normer, værdier og trivsel:
  Personalet ønsker værdier og normer, som der også skal handles på.
  Personalet vil gerne have begrænset brugen af det dårlige/hårde sprog – adfærd blandt eleverne.

 6. Kontaktforældre. Kontaktforældrekursus 1. december 2005:
  Rettelse af dato: til den 24. november 2005.
  Henrik havde et forslag til dagsordenen, dette blev rettet til og vil blive sendt ud snarest.
  Skolebestyrelsesmedlemmerne ringer til kontaktforældrene og informerer om dagen.
  På dagen byder Henrik velkommen - Dorte og Anne-Marie fortæller om punkterne 1, 2 og 4 - Henrik om punkt 3.
  Dorte mente, at hele skolebestyrelsen skulle deltage denne aften.

 7. Meddelelser:
  Skoleledelsen: Henrik orienterede om skoleboden, hvor der nu er et godt salg og et fint overskud.
  Efter motionsløbet den 14. oktober har der været et læserbrev. For at dette ikke skal gentage sig, vil skolen se på nye løberuter, som anvendes næste år.

  Forældreråd SFO: Blev uddelt og tages op på næste møde.

 8. Lukket møde. Vedrørende elevsager:
  Henrik orienterede om punktet.

 9. Lukket møde. Vedrørende ansættelse af ny lærer:
  Henrik orienterede om punktet. Der er ansat en ny lærer fra den 1. december 2005.

 10. Lukket møde. Økonomi:
  Henrik orienterede om punktet. Henrik redegør over for forvaltningen.

 11. Opfølgning og status af protokol. Se skema:
  Protokol er ajourført.

  Opfølgning og status af protokol - 25. oktober 2005:

    Venter Igangværende Afsluttet
  Budget og regnskab   X  
  Brugertilfredshedsundersøgelsen   X  
  Legeplads/udearealer   X  
  Analyse af tildelingsnøgler til undervisningsmidler X    
  Fysiklokale   X  
  Bænke ved busstoppested + busskur   X  
  Normer og værdier   X  
  Kontaktforældremøde   X  
  Gymnastiksal   X  

 12. Eventuelt:
  På næste møde punkter vedrørende:
  ”Den fleksible Skole”
  Opgørelse over vikardækning

  Mødet sluttede kl. 21.25


Sidst opdateret den 10. november 2005