Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
torsdag den 2. marts 2006 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Flemming Skov, Anne-Marie Enevoldsen, Knud Birkedal Nielsen, Kenn Birger Klinthøj, Brian Christiansen, Mette Sømod, Jens Jørn Brun, Henrik Marker, Johnny I. Larsen.
Fra elevside: Ingen.

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevrådet:
  Punktet udsættes til næste møde.

 3. Orientering om IT-situationen på skolen:
  Johnny orienterede om Skovboskolens nye terminalservere og elevernes login.

 4. Principper for læsning. Klassekonference:
  Henrik Marker orienterede om de nye test og prøver i læsning. Efter testen i 1. klasse vil der ud fra denne test, blive udarbejdet handleplaner for hvert enkelt elev som evalueres hvert år. Der vil løbene være delmål for eleverne, så lærerne hele tiden kan følge op på elevernes kundskaber og færdigheder.
  Henrik Marker udarbejder et forslag til et princip for læsning..

 5. Status omkring undervisningsmiljøvurdering:
  Henrik Marker gennemgik UVM-miljøvurderingen og Brian efterlyste principper for brugen af dem i klasserne.
  Møde vedrørende UVM den 9. marts kl. 10.00 i mødelokale 2.

 6. Konstituering af formand for skolebestyrelsen:
  Punktet udsættes til næste møde.

 7. Skolebestyrelsessamarbejde i kommunen. Knud og Ejner orienterer:
  Punktet udsættes til næste møde.

 8. Økonomi – lukket møde:
  Henrik Marker orienterede om punktet.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden:

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om ansættelsessamtalerne vedrørende ny SFO leder, hvor der er 2 personer som er gået videre til en ny samtale.
  Børnehaveklasserne er klar til skoleåret 2006/07, hvor der er 69 elever indskrevet som svarer til 3 klasser.
  Klasselærerne til 1. klasse er på plads.
  Skoleledelsen opfordrede skolebestyrelsen til at være mere informativ på skolens hjemmeside.

  c) Forældreforeningen:

  d) Forældreråd SFO:

  e) Øvrige:

 10. Eventuelt:
  Anne-Marie spurgte ind til avisartiklen, som handlede om udvidelse af Skovboskolens ledelse.
  Henrik Marker orienterede om den evt. afdelingsleder der er tale om, som tidligst bliver ansat fra den 1. januar 2007.

  Mødet sluttede kl. 20.50.


Sidst opdateret den 22. juni 2006