Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
mandag den 12. juni 2006 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Anne-Marie Enevoldsen, Knud Birkedal Nielsen, Kenn Birger Klinthøj, Brian Christiansen, Peter Knappmann, Mette Sømod, Bjarke Philipsen, Annemette Jørgensen, Henrik Marker, Johnny I. Larsen.
Fra elevside: Line Enevoldsen og Michaela Hindsbøl.

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevrådet:
  Der var ikke noget nyt fra elevrådet.

 3. Samarbejdsformer med Børne- og Familierådgivningen:
  Henrik Marker orienterede om den nye anbringelsesreform §38 i serviceloven, som indeholder nogle faste retningslinier på, hvordan Børne- og Familierådgivningen skal behandle en underretning på et barn - her skal BFR lave en helhedsundersøgelse på barnet og dette må max. tage 4 måneder.
  Vedrørende samarbejdet med BFR omkring børn med særlige behov: Her vil Skovboskolen tage initiativ til et bedre og konstruktivt samarbejde.
  Forældre til børn, der bliver underrettet til BFR vil som hovedregel blive inddraget.
  Ledelsen på Skovboskolen vil tilstræbe at være med i samtalen mellem læreren og forældrene.

 4. Kontakten:
  Skovboskolens skoleblad "Kontakten" blev drøftet. Der var enighed om, at Kontakten har behov for fornyelse. Derfor blev det besluttet, at Kontakten efter sommerferien vil udkomme i A5 format og indeholde fælles informationer fra skole og SFO.
  Logo "Kontakten" skal fastholdes.
  Der vil være mulighed for farvelæggelse af en del af bladet.

 5. Årsplanlægning 2006/2007:
  Forventet elevtal skoleåret 2006/2007.
  Henrik Marker orienterede om elevtallet på skolen, på nuværende tidspunkt er der 477 elever fra 0. - 9. klasse.
  Efter sommerferien forventes der et elevtal på 514 elever. Prognosen fortæller os, at børnetallet i Skovboskolens skoledistrikt er stigende de næste par år. Skolebestyrelsen ønskede at se en prognose for de næste par år, denne sendes ud med referatet.

  Personaleansættelser.
  I skoleåret 2006/2007 vil der starte 3 børnehaveklasser. Skovboskolen har ansat Lone Fischer til O.C og vi vil gerne byde Lone velkommen til Skovboskolen.
  Der skal også ansættes 5 nye lærere og Skovboskolen har på nuværende tidspunkt ansat følgende lærere:
  Birgitte Thrønner, Tina Vestergaard, Lykke Andersen og Tina Holm-Pedersen, vi byder også de nye lærere velkommen til Skovboskolen.

 6. Orientering om legepladsprojekt v/Annemette Jørgensen:
  Skolebestyrelsen havde indbudt Henrik Agner fra SFO forældreråd til at fortælle om legepladsprojektet.
  Henrik Agner orienterede om udbygningen af legepladsen, at byggefirmaet er gået i gang med området mellem Vestervang og Regnemark.
  Legepladsen vil bliver udvidet med ca. 400.000 kr. Men dette beløb er langt fra nok til at gøre legepladsen færdig.
  Henrik Agner orienterede også om det gamle legefort, som har en begrænset levetid måske kun 3 - 5 år. Et nyt koster ca. 250.000 kr.
  Vedrørende en Skaterbane, så var denne bane ikke prioteret i legepladsudvalget.
  Peter Knappmann roste pileflettedagen og at det pyntede meget i omgivelserne. Peter ville gerne give et godt råd - nemlig at pilen skal vandes jævnlig for ikke at gå ud.
  Kontingent for børn i 3. klasserne vil blive forhøjet til SFO 2 takst, dette var meget utilfredsstillende.
  Skolebestyrelsen vil udpege en person til at repræsentere Skovboskolen i fællesrådet.
  Dette blev Anne-Marie Enevoldsen

 7. Undervisningsmiljøundersøgelsen (UMV):
  Henrik Marker orienterede om nogle af de tiltag udvalget havde gjort siden sidst. Der er kommet nye gardiner op i Østervangsfløjens østside.
  Rengøringen i faglokalerne er blevet betydeligt forbedret.
  Dyser i blandingsbatterier og brusere er blevet afkalket.
  Der er bestilt gruppeborde til Kildebjerg-/Læskovsgangen.
  Skolen har taget initiativ til et udsmyknings udvalg fra skoleåret 2006/2007.
  Basketbanen i skolegården bliver opkridtet og der kommer nye net i kurvene.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Skolebestyrelsen har modtaget en mail fra en forælder vedrørende en forklaring af de konsekvenser, der har været ved omlægningen af økonomien.
  Bestyrelsen udarbejder svarskrivelse til pågældende forælder.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om, at erhvervsvejlederen Niels Ole Nielsen vil skrive i Kontakten, hvor eleverne søger hen efter 9. klasse.
  Alle elever går videre på en ny uddannelse efter sommerferien.
  Skovboskolen holder dimissionsfest for 9. klasse tirsdag den 20. juni kl. 19.00 - 21.00.
  Der er Dialogmøde i Rådhussalen i Køge den 17. august 2006 kl. 18.30 - 21.30, det er skolebestyrelsesformanden og næstformanden, der er inviteret.

  c) Forældreråd SFO: Rie Serup er ansat som ny klubpædagog i klubben.
  Skovboskolen byder Rie Serup velkommen.
  SFO'en holder sommerfest fredag den 16. juni 2006.
  1. klasserne skal på koloni den 23. juni med SFO.
  Klubben er på koloni i uge 38.

  d) Øvrige: Anne-Marie Enevoldsen orienterede om fællesrådet i Skole og Samfund. Fællesrådet kommer til af hedde Skolerådet.
  Der er forslag om at Skolerådet skal sammensættes af repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolens ledelse fra hver skole i Ny Køge Kommune. Dette skulle fremme en lettere overgang og ensretning fra de tidligere kommuner til Ny Køge Kommune.

 9. Eventuelt:
  Skolebestyrelsen så de nye gardiner i Østervangen og roste dem meget.
  Skolebestyrelsen opfordrede til, at eleverne passede godt på de fine gardiner.


Bilag: Opfølgning og status af protokol - 31. maj 2006:

  Venter Igangværende Afsluttet
Budget og regnskab   X  
Undervisningsmiljøundersøgelsen   X X
Legeplads/udearealer     X
Fysiklokale     X
Normer og værdier     X
Kontaktforældremøde   X  
Gymnastiksal   X  
Skolebestyrelsesvalg     X
Skimmelsvamp - fysik     X
Foredragsholder   X  
Samarbejdsaftale SFO   X  
Legeplads   X  
Busskur   X  


Sidst opdateret den 22. juni 2006