Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 14. november 2006 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Knud Birkedal, Brian Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Klinthøj, Peter Knappmann, Henrik Marker, Mette Sømod, Annemette Jørgensen, Johnny Larsen.
Fra elevside: Michaela Hindsbøl og Monica Valentin.
Afbud: Ejner Andersen.

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.
  Følgende pkt. skal rettes i referatet 3. oktober 2006
  - Navne skal være med fornavn og efternavn.
  - Forsømmelseslister - her menes fraværslister.
  - Rettelse af pkt. 3. Kenn Klinthøj var ikke enig i, at der i særlige tilfælde kan afholdes lukkede møder omkring skolens økonomi.

 2. Referat fra skolebestyrelsesdagen den 2. september 2006 - v/Knud Birkedal og Peter Knappmann:
  Peter Knappmann og Knud Birkedal orienterede om skolebestyrelsesdagen den 2. september.
  Strukturen i Ny Køge Kommune blev gennemgået.
  Der blev opfordret til, at skolebestyrelserne tager kontakt til forvaltninger, hvis der opstår spørgsmål i fremtiden.
  Der blev talt om "Hvilke forventninger har du til fremtidens skole".
  Peter Knappmann opfordrede til at alle nye bestyrelsesmedlemmer deltager i stormøderne.

 3. Økonomi i forbindelse med budgetfordeling. Bilag:
  Henrik Marker orienterede om budgetfordelingen.
  Pr. 14.11.06 udviste økonomiforbruget 87,12 % af skolens samlede ramme, hvilket ser rimeligt ud i forhold til tidspunktet i året.
  Annemette Jørgensen orienterede om SFO'ens budget:
  Budgetfordelingen 2007 er fordelt ud fra børnetallet.

 4. Skolens årsrapport 2005/2006. Bilag:
  Henrik Marker gennemgik hovedpunkterne i årsrapporten.
  Anne-Marie Enevoldsen spurgte ind til punktet 'Skole/hjem'.
  Vedrørende succeskriteriet, hvor forældre som minimum skal logge sig på ForældreIntra 30 gange. Dette punkt skal rettes til, således at succeskriteriet er tilfredsstillende, hvis der er en god udnyttelse og hyppig brug af ForældreIntra.

 5. Planlægning af forældreaften d. 23.11.06: Hvad ved vi egentlig om rusmidler?:
  Invitationer er blevet sendt ud til alle forældre i 5. - 10. klasse.
  Dorte Therkildsen byder velkommen.
  Skolebestyrelsen sælger øl og vand.

 6. Skolebestyrelsens årsberetning - planlægning af dato - Dorte:
  Punktet udsat.

 7. Samarbejdsaftalen - SFO:
  Punktet udsat.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om Ian Pedersen, der har søgt nye udfordringer som lærer pr. 1. januar 2007. Vi ønsker ham tillykke med jobbet med held og lykke i fremtiden.
  Der er en langtidssygemelding på en lærer.
  Johnny Larsen orienterede om det nye busskur, som bliver etableret ud for Nørreskov mod Halvejen.
  Sløjdlokalet bliver renoveret fra uge 48 og ca. 2 uger frem.

  c) Forældreråd SFO: Forældrerådsmøde i SFO - nye formand Heidi Larsen, bestyrelsesmedlem Charlotte Dunkill.
  24. november 2006 er der stort show i Klubben.
  Der var mange børn tilmeldt til SFO'en i efterårsferien, så der var meget personale - men ikke mange børn.
  Nye børnehaveklasser skal måske starte den 1. juli 2007. Nærmere information følger.

  d) Øvrige: Anne-Marie Enevoldsen har været til møde vedrørende 10. klasser i Nye Køge Kommune.

 9. Eventuelt:
  Elevrådet:
  Michaela Hindsbøl orienterede om elevrådsmødet.
  Mellemtrinnet ønsker stålskabe, knagerækker og klapborde - Rammer til udsmykning.
  Susanne Jensen vil lave en temauge "Sund kost og motion" i april - maj 2007.
  En vandkøler på gangen.
  7. - 8. klasser ønsker flere klapborde - 2 stk.
  Indeklima i Nørreskov ønskes undersøgt.

  Mødet sluttede klokken 21.25Sidst opdateret den 5. december 2006