Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. februar 2007 kl. 18.30 - 21.00


 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevråd:
  Der er meget hærværk på computere på biblioteket. Der et forslag om, at der kom videoovervågning op.
  Busskuret bliver brugt som toilet og rygeskur.

 3. Skoleboden - Johnny Larsen orienterer:
  Den glade Bager har opsagt kontrakten med Skovboskolen fra den 31. januar 2007.
  Derfor vil Skovboskolen fra den 26. februar 2007 tilbyde en madordning fra Karma Caterings frokostordning.
  Der er mulighed for at vælge fire forskellige menuer hver dag.
  Tilmelding til ordningen og betaling foregår alt sammen på hjemmesiden www.w.dk.
  Brugervejledning sendes ud til alle hjem inden vinterferien.
  For at være tilmeldt Karma Frokostordning, skal man betale et månedligt oprettelsesgebyr på 25 kr. og 20 kr. pr. menu.

 4. Orientering omkring temamøde den 16. januar 2007.
  v/ Peter Knappmann:

  Peter Knappmann orienterede om dagen på CVU Roskilde. Der var deltagere fra skolebestyrelser og skoleledere.
  Skole og Samfund var repræsenteret med en foredragsholder, der fortalte om sund kost - økologi, fredagsmøder, debatforum, elevdage med værdidebatter, fagenes fest. Man kan se flere muligheder på deres hjemmeside. www.quis.org.
  Peter Knappmann blev opfordret til at arbejde videre i udvalget.

 5. Test 6. - 8. klassetrin:
  Henrik Marker orienterede om test i 6. klasse i matematik og i 8. klasse i matematik og fysik.
  Alle test er IT baseret og er adoptive, det vil sige, at niveauet følger eleven.
  Efter eleven har lavet testen, som tager ca. 45 minutter, får eleven et resultat.
  Efter den første marts, kan alle gå ind på www.evaluering.uvm.dk og prøve begge former for test. Eleverne får deres egen login.
  Lærerne kan udskrive testen og give eleven en mundtlig tilbagemelding.
  Eleverne skal gennemgå testen fra den 1. maj til den 29. juni.

 6. Principper for lejrskoler:
  Henrik Marker orienterede om principperne vedrørende lejrskoler.
  Hyttetur i 2. - 3. klasse med overnatning.
  Lejrskole i 5. eller 6. klassetrin.
  Hyttetur i 7. klasse.
  Lejrskole i 9. klasse selvfinansieret af eleverne.
  I Nye Køge Kommune bliver der kun givet økonomisk støtte til en lejrskole i 8. klasse, altså kun et klassetrin.
  Skovboskolen ønsker at fastholde de principper, der er i forvejen.
  Princippet blev vedtaget af skolebestyrelsen.
  9. klasses lejrskole er på 5 dage.

 7. Skolebibliotekets udlånsprocedure:
  Proceduren blev drøftet og Skovboskolen fastholder, at der skal sendes en bogliste hjem til forældrene, hvorefter forældrene har mulighed for at kontakte skolen.

 8. Orientering om psykisk arbejdsmiljø:
  Henrik Marker orienterede om punktet.

 9. Skolebestyrelsens årsberetning - tirsdag den 27. februar 2007:
  Tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.00 - 21.00 er der årsberetning fra skolebestyrelsen på Skovboskolen.
  Derefter er der mulighed for spørgsmål til skolebestyrelsen.
  Der vil være information om den nye skolemadsordning.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Intet.

  c) Forældreråd SFO: Dato på forældrerådsmøde i SFO - er den sidste mandag i hver måned.

  d) Øvrige: Kenn Klinthøj vil gerne have et punkt på næste dagsorden, der handler om madordning i SFO.

 11. Eventuelt:
  Annemarie Enevoldsen vil gerne have visioner og mål op til fornyelse.
  Mette Sømod opfordrede til at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fik rettet deres personlige data/informationer på hjemmesiden.
  Vedrørende skolebestyrelsens besøgsdag den 23. januar 2007.
  Alle fra skolebestyrelsen var meget tilfredse og positive over undervisningen i klasserne.

  Mødet sluttede klokken 21.00Sidst opdateret den 14. februar 2007