Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 10. april 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Dorte Myhre Therkildsen
Referent: Johnny I. Larsen

Kontoret sørger for mad.
Tilstedeværende: Dorte Myhre Therkildsen, Ejner Vismoes Andersen, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Knud Birkedal Nielsen, Mette Sømod, Bjarke Philipsen, Henrik Marker, Johnny I. Larsen, Annemette Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Camilla Willemoes Andersen, Marie Kristine Braad Carstens.
Gæst: Peter Elkjær Pedersen.

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt - Rettelse af punkt 4 fra 14 timer til 18 timer pr. børnehaveklasse.

 2. Elevråd:
  De små elever vil gerne have de store elever ud fra tunnelen, da de store elever står og ryger i tunnelen.
  De små ved SFO 1 larmer meget ude ved de store elevers vinduer.
  Klasselokaler kan evt. byttes - mellemtrinnet med udskolingen.
  De stores cykler ved stativerne står helt ude på cykelstien, så de små har svært ved at cykle forbi uden at komme ud på vejen. Dette skaber mange farlige situationer for de små elever.
  Den nye skolemadsordning er ikke tilfredsstillende, eleverne vil ikke bestille mad på nettet. De vil gerne have en kantine igen.

 3. IT-situationen - ForældreIntra - ElevIntra. Peter Elkjær Pedersen inviteres til dette punkt:
  Peter Elkjær Pedersen orienterede om ForældreIntra - ElevIntra og gennemgik redigeringsdelen for skolebestyrelsen.

 4. Opgørelse økonomi 2006:
  Henrik Marker orienterede om økonomien for 2006 jf. bilag. Der er nu balance i budgettet, idet det tidligere underskud er væk.

 5. Budget 2007:
  Henrik Marker orienterede om det udmeldte budget for 2007.
  Det store fald af 10. klasses elever gør en stor forskel i forhold til budgettet. Hvorvidt der bliver en eller to klasser er meget afgørende for det endelige budget. Skolens økonomi afhænger af antallet af klasser. Derfor er det afgørende, hvorvidt der kommer en eller to 10. klasser. Elev nummer 29 udløser en ekstra klasse.
  Elevtallet på Skovboskolen er ca. det samme som sidste skoleår - ca. 540 elever inkl. 10. klasse.

 6. Skovboskolens fremtidige logo. Bilag:
  Udsættes til næste gang.

 7. Kort orientering om ansættelse af ny afdelingsleder. Bilag:
  Henrik Marker orienterede om ansættelsesproceduren.
  Stillingen er opslået på Ofir, Lørdagsavisen.
  Ansættelsesudvalget består af 8 personer med Skolechef Flemming Elikofer i spidsen.

 8. Kommende børnehaveklasser:
  Udsættes til næste gang.

 9. Kort orientering omkring uddannelsesvalg efter 9. og 10. klassetrin på Skovboskolen:
  Udsættes til næste gang.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen orienterede om stiftende generalforsamling i Skole og Samfund den 12. april, Dorte Therkildsen deltager.
  Tirsdag den 27. marts var der forældrerådsmøde i SFO, hvor der blev drøftet mange gode ting - der kommer et referat senere.
  Den 19. april er der møde i Skolerådet i Køge Kommune.
  Den 19. august vil skolebestyrelsen se på Skovboskolens værdier og principper.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om lærernes fagfordeling.
  Skovboskolen går fra programmet TR2000 - Tabulex til programmet Matrix.
  P-fags ordningen på mellemtrinnet bliver rettet til i kommende skoleår, hvor hjemkundskab bliver beskåret og medie bliver indført som nyt fag.
  AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivsel) bliver prioriteret med timer.

  c) Forældreråd SFO: Annemette Jørgensen orienterede omkring faste lukkedage i SFO.
  Skolebestyrelsen skal fremover beslutte de faste lukkedage.
  SFO'en har lukket den 1. maj 2007.
  Punktet tages op næste gang.

  d) Øvrige: Intet.

 11. Eventuelt:
  Brian Christiansen orienterede om den konfirmandfest der skal afholdes efter deres konfirmation i 7. klasse.

Mødet sluttede klokken 21.02Sidst opdateret den 18. april 2007