Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 8. januar 2008 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Ejner Vismoes Andersen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Til stede:
Forældrevalgte: Ejner Vismoes Andersen, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Knud Birkedal Nielsen, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Peter Knappmann.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Kaja Schuster Damgaard.


 1. Godkendelse af referat:
   

 2. Elevråd:
  • Børnebyråd 2008: Ikke behandlet.
   Ellers ingen punkter.

 3. Virksomhedsplan 2008:
  Virksomhedsplan version 2 udsendt.
  Kirsten Vej Petersen gennemgik virksomhedsplanen.
  Der blev enkelte rettelser.
  Endelig plan fremlægges på et ekstraordinært møde ultimo januar 2008.

 4. Forskudt valg til skolebestyrelsen marts 2008:
  Forvaltningen har udarbejdet en plan for afholdelse af valget.
  Valgbestyrelsen består af:
        Anette Simoni (Køge Kommunalbestyrelse), formand.
        Ejner Vismoes Andersen (skolebestyrelsesformand).
        Kirsten Vej Petersen (skoleleder).

 5. Skovboskolens principper:
  Disse tages op igen. 3 stk. pr gang.
  Efter drøftelsen i skolebestyrelsen lægges de rettede ud på Skovboskolens hjemmeside og ForældreIntra.
  De tre første er:
        Mobiltelefoner
        God tone igen
        Hytteture.

 6. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Invitation til Skoleudvalgsmøde den. 28 januar 2008 kl. 17.00 - 19.00.
   Formanden og næstformanden deltager.

  b) Skoleledelsen:

  • Juletræ for 1. - 3. kl. den 11. og 12. december godt besøgt.
  • Godt og vel tilrettelagt julearrangement for udskolingen.

  c) Forældreråd SFO:

  • Hanne Nielsen ansat som leder af SFO 2 og stedfortræder for SFO-leder.

  d) Øvrige:

  •  

 7. Lukket punkt:
  Forældreklager.
  Personaleansættelse.

 8. Eventuelt: Ingen punkter.


  Mødet sluttede


Sidst opdateret den 15. januar 2008