Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 29. januar 2008 kl. 18.30 - 20.00


Dirigent: Ejner Vismoes Andersen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Til stede:
Forældrevalgte: Ejner Vismoes Andersen, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann.
Skolerepræsentanter: Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Forældrevalgte: Knud Birkedal Nielsen, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen.
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.


 1. Virksomhedsplan 2008 - udgave nr. 5:
  Virksomhedsplanen blev gennemgået af Kirsten Vej Petersen.
  Efter en saglig debat blev den vedtaget.
  Dog havde Kenn Birger Klinthøj en mindretalsudtalelse. Denne er vedlagt som bilag.

 2. Eventuelt:
  På skolebestyrelsesmødet den 5. februar 2008 skal det besluttes, hvem der skal sidde i ansættelsesudvalget vedr. den administrative lederstilling.
  Ansættelsesamtalerne gennemføres den 28. februar 2008.Bilag: Mindretalsudtalelse
Kenn Birger Klinthøj vedr. Virksomhedsplan for Skovboskolen anno 2008.

Undertegnede kan ikke tiltræde Virksomhedsplan for Skovboskolen anno 2008.

Det er generelt min holdning at Virksomhedsplanen er et tomt retorisk dokument uden substans i det beskrevne. Virksomhedsplanen er ikke gennembearbejdet i forhold til de opstillede mål, og de tildelte ressourcer. Der er ikke sammenhæng mellem de beskrevne visioner, mål og de tildelte økonomiske ressourcer, og den ledelsesmæssige og personalemæssige kapital.

Det er min holdning at lærerstaben har uddannelse og kompetencer, men at mængden af nye ufinansierede tiltag/begreber/prøver/lovkrav betyder at lærerstaben ikke formår at følge med. Der er ganske enkelt ikke personale nok og ledelsesmæssige kompetencer nok til at udføre de mange nye og eksisterende tiltag i Virksomhedsplanen. Hvilket blandt andet bevirker at sygefravær og stress forøges, med aflyste undervisningstimer til følge. Og et forøget vikarforbrug. Og med forringet indlæring for eleverne til følge. Og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Generelt mangler stort set hver eneste beskrevne mål en konkret metodehenvisning til at opnå målene. Såkaldte Handleplaner er organisatorisk og økonomisk ufinansieret.

Såkaldt Evalueringsform har karakter af 'multiple-choice'. Som om, at nu er 'målet' nået. Der er fravær af pædagogiske metoder og evalueringsformer. Virksomhedsplanen bærer præg af en pædagogisk 'cost-benefit' analyse.

Agenda-21 aktiviteter hænger ikke sammen med de praktiske tiltag på Skovboskolen. Hverken konkret eller bevidstgørelsesmæssigt. Der er tale om eklatant dobbeltmoral for så vidt angår bæredygtighed og økologi.

Der er generelt brug for mere personale og flere økonomiske ressourcer såfremt Virksomhedsplanen anno 2008 skal realiseres.

Generelt er Virksomhedsplanen indholdsløs rent metodemæssigt.

Udtalt af
Kenn Birger Klinthøj, 29. januar 2008


Sidst opdateret den 31. januar 2008