Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 4. marts 2008 kl. 18.30 - 20.00


Dirigent: Ejner Vismoes Andersen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Til stede:
Forældrevalgte: Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen, Brian Folmann Christiansen, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Forældrevalgte: Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann.
Skolerepræsentanter: Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.


 1. Elevråd:
  • Fra Børnebyrådet:
   Æbler i 3 - 4 uger til alle elever i Køge Kommune.
  • Cykelskuret sat op langs med Halvejen.
  • Skraldespande i Østervang opsat.
  • Eleverne har fortsat et ønske om at mellemtrinnet og udskolingen skifter område.

 2. Høringssvar vedr. strukturændring - vedtægtsændring for Køge Kommunale Skolevæsen:
  Kirsten Vej Petersen gennemgik forslaget og kommenterede dette.
  Tidsplanen OK.
  Fællesledelse OK.
  En fælles skolebestyrelse og et pædagogisk råd om to år.
  Skolebestyrelsen anbefalede forslaget.
  Kirsten Vej Petersen udarbejder et høringssvar og fremsender til udvalgsmedlemmerne, der skal fremkomme med kommentarer og bemærkninger inden påske.

 3. Skovboskolens principper:
  1. Godt ord igen. Tiltaleformer.
   Forslaget blev debatteret. Enkelte rettelser. Ingen talværdier og ikke i prioriteret rækkefølge.
  2. Mobiltelefoner mv. vedtaget.
  3. Sociale og kulturelle arrangementer. Vedtaget.

 4. Forskudt vag til skolebestyrelsen:
  Der blev givet en orientering.
  Ved optællingen torsdag den 13. marts 2008 klokken 16.00 deltager Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen og Brian Folmann Christiansen sammen med skoleledelsen og formanden for valgbestyrelsen, Anette Simoni.

 5. Timefordelingsplanen for skoleåret 2008 - 2009:
  Godkendt med følgende bemærkning. Biologi 8. klasse 2 timer.
  For at opfylde timeplanen vil der blive udarbejdet en 3-års plan på naturfagsområdet.

 6. Lukkedage i SFO:
  Forslaget godkendt.

 7. Skolebestyrelsens årsberetning 2007 for forældre:
  Formanden fremlægger "Skolebestyrelsens årsberetning 2007" tirsdag den 25. marts 2008 klokken 19.00 på skolens lærerværelse.
  Efterfølgende vil der være en præsentation af den nye skolebestyrelse, og en orientering om forslaget til den nye fællesledelse mellem Gørslev Skole og Skovboskolen.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Skolerådsmødet på Køge Kommune.

  b) Skoleledelsen:

  • Uddeling af bibler. Nægtet.
  • Konflikthåndteringskursus for børnehaveklassernes forældre.
  • Opførelse af stykket: "Kors for en hammer" i Boholte Kirke.
  • Der skete ingen ansættelse af en administrativ afdelingsleder den 28. februar 2008.
  • Alle tre lederstillinger opslås efter byrådets beslutning den 29. april 2008.

  c) Forældreråd SFO:

  • Orientering om vinterkolonien.

  d) Øvrige:

  • Ansættelse af en ny service medarbejder, Lars Mølgaard.

 9. Eventuelt:
  Intet.Sidst opdateret den 12. marts 2008