Referat af ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
onsdag den 16. april 2008 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Erling Grøn-Jensen

Til stede:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.

Fraværende:
Forældrevalgte: Dorte Myhre Therkildsen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.


 1. Udvalg:
  Skolebestyrelsens tidligere liste blev gennemgået.
  Fastsættelse af hvilke udvalg de mente, der ville være relevante for den kommende valgperiode.
  Medlemmerne blev placeret.
  Ny oversigt bliver udarbejdet af Kirsten Vej Petersen og fremsendes til alle.

 2. Skolebestyrelsesrepræsentanternes tilknytning til de enkelte klasser:
  Ny liste udarbejdet, som vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

 3. Debat om lederprofil:
  Adskillige emner, forslag blev fremsat.
  Alle skolebestyrelses medlemmerne blev opfordret til at fremsende forslag til Kirsten Vej Petersen, der dernæst vil fremsende dem til forvaltningen.

 4. Meddelelser:
  Ingen.

 5. Eventuelt:
  Drøftelse af lærerdeltagelse ved hytteture og lejrskole.Sidst opdateret den 7. maj 2008