Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. september 2008 kl. 19.00 - 21.00


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Erling Grøn-Jensen
Kontoret sørger for mad.

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Sara Enevoldsen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Dorte Myhre Therkildsen.


 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.
  Ny informationsfolder om kontaktforældrenes opgaver.
  Hvis der ikke er rettelser til den inden næste skolebestyrelsesmøde, kan den trykkes og udsendes.

 2. Elevråd:
  Der har været gennemført valg for den kommende periode.
  Formand:Marie Kristine Braad Carstens, 9.A
  Næstformand:Nicolaj Bøje Hansen, 8.A
  Sekretær:
      Suppleant:
  Janan Abed, 9.A
  Marcus Emil Kjøller Olsen, 5.A
  Kasserer:
      Suppleant:
  Steven Cilius Hansen, 8.A
  Mads Krogh Rosairus, 4.B
  Repr. i Skolebestyrelsen:
   
      Suppleant:
  Marie Kristine Braad Carstens, 9.A
  Sara Enevoldsen, 6.A
  Nicolaj Bøje Hansen, 8.A

 3. Præsentation af skoleleder Per Skøt:
  Per Skøt viste en optagelsen fra TV-Køge.
  Orienterede om sine visioner for ledelsen af de to skoler.

 4. Kvalitetsrapport:
  Vi bedes forholde os til forvaltningens anbefalinger og anvendelsen af rapporten i et høringssvar. - Bilag.
  Rapporten blev gennemgået i store træk.
  Overordnet kunne skolebestyrelsen tilslutte sig indholdet og Køge Kommunes anbefalinger.
  Dog kunne skolebestyrelsen tænke sig en sammenligning mellem lærernes og børnenes fravær.
  I de bemærkninger, der skulle fremsendes til kommunen, ønskede skolebestyrelsen en forklaring på, hvad de mente med glidende skolestart.
  Per Skøt og Erling Grøn-Jensen udarbejder et svar til Køge Kommune og fremsender forslaget til formanden. Peter Knappmann formidler afsendelsen til kommunen.

 5. Høringssvar til budgetforslag 2009-2012:
  - Bilag
  Forslaget fremlagt og godkendt.
  Bemærkningerne om tunnelprojektet skal medtages, når der skal fremsendes bemærkninger til emnet om sikker skolevej.

 6. Dispensation for 8. kl. i SFO:
  - Bilag.
  Skolebestyrelsen anbefaler meget forslaget og det iværksættes snarest mulig.

 7. Analyse af serviceområdet, rapport:
  Oplæg og debat. - Bilag
  Rapporten blev fremlagt uden bemærkninger.
  Analysen offentliggøres på skolen hjemmeside.

 8. Budget, status skole/sfo:
  Regnskab og budget fremlagt.
  På næste møde fremlægges et mere detaljeret regnskab.
  Skolebestyrelsen nedsatte et lille regnskabsudvalg, der skal gå mere i detaljer.
  Valgt blev: Peter Knappmann og Brian Folmann Christiansen sammen med skoleleder Per Skøt.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Dialogmøde 9. september 2008. Børn og unge. Peter Knappmann og Brian Folmann Christiansen deltager sammen med skoleleder og pædagogisk afdelingsleder.

  b) Skoleledelsen:

  • Skolens aktivitetskalender for september måned blev gennemgået.
   Tilfredshed fra skolebestyrelsen om orienteringen.

  c) Forældreråd SFO:

  • Der er ikke den store interesse for deltagelse.

  d) Øvrige:

  • Nette Schultz ønsker, at hvert skolebestyrelsesmedlem skriver og præsenterer sig i de klasser, de er knyttet til.

 10. Eventuelt:
  I fremtiden afholdes møderne fra kl. 18.30 - 20.30, og der serveres et lettere måltid.

  Mødet sluttede klokken:Sidst opdateret den 24. september 2008