Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
torsdag den 29. januar 2009 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent:  
Referent: Anne Mikkelsen
Kontoret sørger for lidt at spise og drikke.

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Nicolaj Bøje Hansen.


 1. Godkendelse af referat:
   

 2. Elevråd:
   

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
   

 4. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen:
   

 5. Virksomhedsplan 2009, Per Skøt:
  - Bilag følger onsdag.

 6. Princip: Indslusning af elever fra Gørslev Skole, Peter Knappmann:
   

 7. Fordeling af opgaver og udvalg, Nette Schultz:
   

 8. Lukkedage i SFO - 2009, Annemette Jørgensen:
  - Bilag følger.

 9. Åbningstid i SFO 2 - 2009, Annemette Jørgensen:
  - Bilag følger.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden:

  b) Skoleledelsen:

  c) SFO-leder:

  d) Øvrige:


 11. Eventuelt:
   

 12. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 26. januar 2009