Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 18.30 - 20.30

Kontoret sørger for lidt brød og frugt.


Dirigent:  
Referent: Annemette Jørgensen

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Gaia Schultz Carstensen (8.C), Ronnie Larsen (5.B).

Fraværende:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl.
Skolerepræsentanter: Anne Mikkelsen.


 1. Kort præsentation af trivselsgruppen, Nette Schultz:
  Trivselsgruppens formand og kasserer, Janni Tholle og Dorte Skov, blev præsenteret. De fortalte, at der i "Bobleby" havde været god tilslutning til deres stand, men folk falder fra efterhånden - der er 6 tilbage i gruppen.
  Gruppen søger sparring til, hvad deres opgaver kan være. Men de vil gerne hjælpe ved arrangementer og har kontakter til andre, der kan hjælpe.
  Gruppen aftaler et møde med Per Skøt.

 2. Godkendelse af referat:
  Referatet blev godkendt.

 3. Nyt fra elevrådet:
  To nye repræsentanter, Gaia Schultz Carstensen (8.C) og Ronnie Larsen (5.B).
  Hærværk: Forslag om, at alle klasser skal ud i frikvartererne.
  • ønske om en vandpost i Vestervang
  • nye stole i musik, stik med jord til de bærbare PC'er
  • maling af klasselokaler - skolen påbegynder maling af fælleslokalet i Østervang
  • vil gerne have frikvartersindretning til de store klasser i Rosengården.
  Elevrådet problematiserer rygningen også blandt de yngre klasser (6. - 7.) i både tunnelen og busskuret.
  Elevrådet forslår at forhøje aldersgrænsen for at forlade skolen.
  Skolebestyrelsen talte om, at vi skal passe på med for mange regler, der skal håndhæves!
  Birgit Pedersen vil på næste fasemøde i udskolingen bede om, at gårdvagterne skal være ekstra opmærksomme på busskuret.

 4. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Gennemgang af oktober måneds kalender.

 5. Kvalitetsrapport, Per Skøt:
  - bilag udsendes før mødet.
  Gennemgang af tidsplan for kvalitetsrapporten.
  Kort gennemgang af rapporten.
  Kommentarer fra skolebestyrelsen senest torsdag kl. 12 til Per Skøt.

 6. Folkeskoleloven og ændringer pr. 1.8.2009, Per Skøt:
  Gennemgang af ændringerne i folkeskoleloven.

 7. Antimobbeplan, Nette Schultz:
  Diskussion af hvordan vi håndterer, at der sidder et fællesudvalg fra de to skoler og gennemgår principper samt at skolebestyrelsen gerne vil lave en antimobbeplan!
  Vi tager hul på diskussionen i udvalget vedr. skole/hjem-samarbejde og pædagogik.
  Nanna Steenstrup og Claus Løvendahl fra Gørslev inviteres med til mødet!

 8. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Konstituering - Nette Schultz blev valgt som formand. Overtager posten når Peter Knappmann udtræder officielt.
  • Næstformand - genoptages ved endelig kostituering.
  • Formanden er medlem af skolerådet.

  b) Skoleledelsen:

  • Per Skøt orienterede om nationale test og personaledag.
  • Annemette Jørgensen orienterede om mål og indholdsbeskrivelser. Der bliver udsendt et oplæg til skolebestyrelsen, hvor der så skal gives skriftlige kommentarer inden det sendes til forvaltningen ultimo oktober.
  • Ønske om at stramme op på mødet, det tages op om mødet skal forlænges eller der skal strammes op på mødets struktur.

  c) Øvrige:

 9. Eventuelt:
  Kontaktforældremøde torsdag den 12. november 2009 kl. 19 - 21.
  Oplæg vedr. antimobbeplan - input fra kontaktforældre til planen.
  Birgit Pedersen: En medarbejder vil meget gerne holde et oplæg om elevernes kost eller mangel på samme - samt forslag om hvordan de / vi kan gøre det sundere. Skolebestyrelsen vil gerne, at det bliver et punkt på kontaktforældremødet den 12. november.

 10. Lukket møde:Sidst opdateret den 8. oktober 2009