Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
torsdag den 18. marts 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Peter Knappmann, Kaj Mortensen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Fraværende:
Afbud fra: Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl og Christian Steffensen.


 1. Meddelelser:
  a) Formanden, Nette Schultz:
  • Der er Skolerådsmøde i næste uge med bl.a. flg. på dagsordenen: fritidsklubber i Køge Kommune, rygning på skoler, repræsentant til integrationsrådet, kvalitet i indsatsen for børn med specielle behov, ledelsesstruktur, budgetprocessen.
  • Oplægget til fælles forretningsorden for Skovboskolen og Gørslev Skole kommer på som punkt til næste møde.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Udpluk fra Dagligdagen:
   • Elevplaner er i fuld gang.
   • 6. årgang arrangerede en blændende skolekomedie.
      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO):
  • SSP-fest for 5. - 6. klasser.
  • Der har været Åbent Hus for og besøg af ¼-børn hhv. forældre til disse.

  c) Elevrådet:

  • Ønsker projektorer og skabe i klasserne.
  • Diskussion om nedbringelse af hærværk.
  • Bordtenniskælder og gymnastiksal ønskes åbnet.

  d) Øvrige:

 2. Økonomi, Christian Steffensen:
  1. Status.
  2. Forslag til budget 2010.
  Budgetfordelingen for skolen for 2010 blev gennemgået og vedtaget.
  Status for skolen pt. blev drøftet.
  Budgetfordelingen for SFOen for 2010 blev gennemgået og vedtaget.
  Status for SFOen blev drøftet. Forplejningen om eftermiddagen er til jævnlig diskussion, da det på den ene side giver meget på den sundhedsmæssige og pædagogiske side, men på den anden side belaster det en stor den af aktivitetskontoen.
  Økonomiudvalget og Christian følger op skolens budgetforslag contra status.

 3. Skolebestyrelsesvalg 2010, Per Skøt:
  - Opfølgning fra sidst.
  Per Skøt gennemgik det kommende bestyrelsesvalg samt regler og procedurer herfor. Valgbestyrelsen består af skoleleder, de to skolebestyrelsesmænd og et menigt medlem fra hver af de to skolebestyrelser Fra Skovboskolen er det Nette Schultz og Peter Knappmann, der deltager.
  Valgmødet er tirsdag den 23. marts kl. 19 på Skovboskolen og deadline den 3. april.

 4. Timefordelingsplan, Per Skøt:
  - Bilag.
  Timefordelingens rammer og betingelser blev gennemgået, og hvilke parametre der er at rykke rundt på.
  Bestyrelsen peger på at minimere de praktiske/musiske fag - bl.a. ved at minimere to-lærerordninger så vidt muligt.
  Der kan evt. nærmes minimumstimetal generelt set.
  Der arbejdes på, at der ikke bliver delehold i fysik og andre fag, men at man i stedet pædagogisk klarer udfordringen med mange elever i de små lokaler.

 5. Forslag til ferieplan, Per Skøt:
  11/12 og 12/13
  - Bilag.
  Ferieplanen godkendt. Høringssvaret er ok.

 6. Lukkedage i SFO i efteråret, Annemette Jørgensen:
  - Bilag følger.
  Annemettes forslag godkendt.

 7. Drøftelse af princip vedr. elevers rygning, Nette Schultz:
  - Bilag følger.
  Hvis der er forslag til ændringer, sendes de til Nette. Punktet tages på til beslutning på næste bestyrelsemøde.

 8. Redegørelse vedr. udmelding til formandskabet for skolebestyrelser, Peter Knappmann:
  Nette redegjorde for, hvad hun mente med, at det måske ikke optimalt med én ledelse til to skoler.
  Dilemmaerne er blandt andet, at der bruges meget tid på fysisk og mentalt hele tiden at omstille sig og flytte sig. Der er sparet en lederstilling på økonomisiden, men der er stadig ikke evalueret på den ledelsesmæssige og pædagogiske effekt.

 9. Eventuelt:
  Intet

 10. Lukket møde:
   Sidst opdateret den 6. april 2010