Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Gørslev Skole, forhallen
tirsdag den 6. april 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Nette Schultz, Nanna Steenstrup
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere fra Skovboskolen:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Peter Knappmann, Kaj Mortensen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen..
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Deltagere fra Gørslev Skole:
Forældrevalgte: Nanna Steenstrup, Aicha Gry Andersen, Ib Hougaard Hansen, Claus Løvendahl, Mette Nordal, Henrik Gissel Szokody, Steffen Sørensen.
Medarbejderrepræsentanter: Ingelise Damkjær, Helene Østergaard.
Elevrepræsentanter: ??, ??.

Skolerepræsentanter: Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.

Fraværende:
Afbud fra Birgit Pedersen, Kaj Mortensen, Lene Fogh Jørgensen.
Fraværende Aicha Gry Andersen, Rikke Søndergaard, Bo Høyer samt eleverne.


 1. Meddelelser:
  a) Formændene:
  • Der har været Skolerådsmøde, hvor Nanna Steenstrup, Nette Schultz og Henrik Szokody deltog. Der blev på mødet talt en del om de kommende besparelser i Køge Kommune og dermed på skole- og SFO-området. Der er 1. dialogmøde i foråret og høringsrunde om forslagene i august.
  • Et andet punkt på mødet var rygeproblemer i og omkring skolerne. Der tilbydes rygestopkurser i kommunalt regi via forebyggelsessekretariatet.
  • Der vil blive kurser for de kommende skolebestyrelsesmedlemmer om det "at være bestyrelsesmedlem".
  • Afgående bestyrelsesmedlemmer bedes aflevere brochurer og andet materiale til overlevering på junimødet.

  b) Skoleledelsen:

  • Skolerne skal have besøg af Tobias Stax - Børne- og Ungedirektør - i snarlig fremtid, så han kan drøfte skolernes situation og fremtid med skolen.
  • Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang med timefordeling, fagfordeling mv.
  • Det blevet orienteret om highlights fra dagligdagen på begge skoler.

  c) Elevrådene:

  d) Øvrige:

  • Helene Østergaard, Gørslev Skole: Der er et samarbejde mellem Gørslev Skole (med Helene som tovholder) og Børns Vilkår omkring "net-etik" mv. Helene ønsker, at forældrene på skolen - evt. via bestyrelsen - inddrages i forhold til moral og etik omkring brug af nettet og andre medier. Der bruges meget tid på skolen og i klasserne på at udrede misforståelser og misbrug af disse medier.

 2. Økonomi, Christian Steffensen:
  - Status.
  - Opfølgning fra sidste møde.
  Christian Steffensen fremlagde budgetterne for 2010.
  Der ønskes et fælles økonomiudvalgsmøde inden sommerferien. Christian indkalder til sidst i maj.

 3. Skolebestyrelsesvalg 2010, Per Skøt:
  Der er lavet aftale om fredsvalg til den kommende skolebestyrelse, da der præcis er 7 personer, der ønsker at deltage i den kommende skolebestyrelse, og der præcis er fire personer, der ønsker at være stedfortrædere. Der er den korrekte fordeling i forhold til repræsentanter fra skolerne og en repræsentant for specialklasserne.
  Listen kan ses på de to skolers hjemmesider.
  Det foreslås, at der holdes et fælles bestyrelsesmøde den 22. juni mellem de afgående og den kommende skolebestyrelse med emnet overlevering.
  Nanna Steenstrup, Per Skøt og Nette Schultz laver indkaldelse og dagsorden.

 4. Timefordelingsplaner, Skovboskolen og Gørslev Skole - godkendelse, Per Skøt:
  - Bilag.
  Per Skøt gennemgik timefordelingsplanen for Gørslev Skole.
  Der er planlægt samlæsning i to lektioner om ugen i fase II. Dette skal der følges op på hen ad skoleåret. Der ønskes en dansktime mere pr. uge i 4. og 5. klasse, som ledelsen finder fx ved noget mere samlæsning i fase II.
  Per gennemgik ligeledes timefordelingen for Skovboskolen.
  Der var generel tilfreds med timefordelingsplanen - dog bør der ses på evt. at tildele fysikundervisningen ved fordelingen af holdtimerne.

 5. Principper - opfølgning, Nanna Steenstrup / Claus Løvendahl:
  Punktet udsættes til næste møde.

 6. Eventuelt:
  Der opfordres til, at bestyrelsesmedlemmerne melder sig som kontrollanter ved 6. klassernes cyklistprøver.

 7. Lukket møde:


Sidst opdateret den 11. april 2010