Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen - mødelokale K2
tirsdag den 22. juni 2010 kl. 20.00 - 21.00


"Overdragelsesmøde"

Dirigent: Nette Schultz
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere fra Skovboskolen:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Deltagere fra Gørslev Skole:
Forældrevalgte: Henrik Gissel Szokody, Aicha Gry Andersen, Ib Hougaard Hansen, Claus Løvendahl, Mette Nordal, Nanna Steenstrup, Steffen Sørensen.
Medarbejderrepræsentanter: Ingelise Damkjær, Helene Østergaard.
Elevrepræsentanter: ??, ??.

Skolerepræsentanter: Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.

Nye forældrevalgte: Erik Andersen, Kim Juul Ibsen, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.

Fraværende:
Afbud fra Rikke Søndergaard, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Peter Knappmann, Lene Fogh Jørgensen.
Fraværende Birgit Pedersen og eleverne.


 1. Meddelelser: - Punktet udgår.
  a) Formanden:

  b) Skoleledelsen:

  c) Elevrådene:

  d) Øvrige:

 2. Skolestruktur, Nette Schultz:
  - Høringssvar til skolestrukturforslag.
  Nette Schulz har rundsendt forslag. Ingen har haft indsigelser eller ændringsforslag. Derfor er forslaget vedtaget og bliver:
  Bilag: Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur for Køge Kommune.

 3. Eventuelt:
  Intet

 4. Lukket møde:


Sidst opdateret den 29. juni 2010