Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 10. august 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Claus Løvendahl (fungerende formand til og med pkt. 2. "konstituering")
Referent: Anne Mikkelsen

Der serveres lidt brød og pålæg.

Deltagere:
Forældrevalgte: Claus Løvendahl, Erik Andersen, Kim Juul Ibsen, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby, Nanna Steenstrup.
Skolerepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: -, -.

Fraværende:
Eleverne (er endnu ikke startet i skolen).


 1. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Velkomst og præsentation ved fungerende formand Claus Løvendahl og skoleleder Per Skøt.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Første skoledag er onsdag den 11. august. Alt personalet er i hus, raske og velforberedte til skoleårets udfordringer.

  c) Elevrådet:

  d) Øvrige:

  • Mødedatoer:
   Første tirsdag i hver måned. kl. 18.30 - 21.00.
   Kan evt. rykkes til kl. 18.00 senere på skoleåret, hvis det undervejs skønnes bedre.

 2. Konstituering af skolebestyrelsen, Claus Løvendahl:
  - herunder aftale om møderække.
  Formand: Kim Juul Ibsen.
  Næstformand: Nanna Steenstrup.

 3. De forældrevalgte medlemmers tilknytning til klasser, formanden/Per Skøt:
  Trivselsudvalget laver et princip for kontakt til øvrige forældre på skolen inden næste bestyrelsesmøde.
  Datoer for efterårets forældremøder sendes rundt, så bestyrelsesmedlemmer kan fordeles til de forskellige møder.

 4. Fordeling af udvalgsposter, formanden/Per Skøt:
  Forretningsudvalg:
      Per Skøt (skoleleder)
      Nanna Steenstrup
      Kim Juul Ibsen
  Økonomiudvalg:
      Christian Steffensen (administrativ afdelingsleder)
      Claus Løvendahl
      Erik Andersen
  SFO-udvalg:
      Annemette Jørgensen (SFO-leder)
      Hanne Grøn Veggerby
      Tina Sølberg
  Samtaleudvalg:
      Helle Sander Sunesen
      Per Skøt (skoleleder)
  Princip-udvalg:
      Claus Løvendahl
      Nanna Steenstrup
  PR-udvalg:
      Tina Sølberg
      Helene Østergaard
  Trivselsambassadør-kontakt og skole-hjem:
      Hanne Grøn Veggerby
      Erik Andersen
      Anne Mikkelsen (pædagogisk afdelingsleder)

 5. Høringssvar til "Forslag til ændring af skolestruktur i Køge Kommune", formanden/Per Skøt:
  Høringsmateriale er tidligere uddelt - kan desuden ses på Køge Kommunes hjemmeside.
  Skovboskolens afgående bestyrelse har indsendt høringssvar på strukturændringsforslaget i juni 2010.
  Pkt. 5 og pkt. 6 slås sammen:
  Der nedsættes et udvalg, der laver et udkast til høringssvar, som drøftes på næste skolebestyrelsesmøde, som er mandag den 23. august kl. 18.30.
  Udvalget er: Erik Andersen, Helle Sander Sunesen, og Nanna Steenstrup. Resten af skolebestyrelsen må komme med input til høringssvaret via SkoleIntra eller e-mail senest søndag den 15. august. Input på de mest ingribende forslag og med 2 - 3 "hårde" argumenter - evt. i pumktform.

 6. Høringssvar til "Servicetilpasnings- og Handlingskatalog, budget 2011- 2014", formanden/Per Skøt:
  Høringsmaterialet kan ses på www.koege.dk/budget2011.
  Skolen udskriver materialet til uddeling på mødet.
  Se punkt 5.

 7. Eventuelt:
  Intet til referat.

 8. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 22. august 2010