Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 7. september 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Nanna Steenstrup / Per Skøt
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Kim Juul Ibsen, Nanna Steenstrup, Claus Løvendahl, Erik Andersen, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: -, -.
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Afbud fra Kim Juul Ibsen. Eleverne deltager ikke.


 1. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Kim Juul Ibsen ønsker at fratræde som formand grundet nyt og omfattende arbejde.
  • Der blev reklameret for bladet "Skolebørn", som anbefales og er gratis.
  • Der vil ske ny konstituering på næste skolebestyrelsesmøde (mødet den 5. oktober).
      Nanna Steenstrup (næstformand):
  • Fortalte om forskellige dialogmøder omkring "skolestruktur" og "servicetilpasnings-kataloget".

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Uddrag af eksempler fra de to skolers hverdag med udgangspunkt i skolernes kalender.

  c) Elevråd:

  d) Øvrige, Helene Østergaard:

  • Fortalte om "Lærernes dag" den 5. oktober 2010. På Gørslev Skole har lærerne besluttet ikke at markere dagen.


 2. Planlægning af og dato for møde med kontaktforældre, Kim Juul Ibsen:
  - Hvilke temaer/emner er aktuelle?
  - Hvilken struktur?
  - Datoer: 6.10 / 13.10?
  Møderne mellem kontaktforældre og skolebestyrelse bliver onsdag den 13/10 på Gørslev Skole og onsdag den 27/10 på Skovboskolen. Møderne er fra kl. 19 - 21.
  Trivselsgruppen kommer med oplæg dagsorden og indhold til næste bestyrelsesmøde.
  Anne Mikkelsen varsler mødedatoer til kontaktforældre.

 3. Kontaktforældre i SFO 0, Annemette Jørgensen:
  - Bilag vedhæftet - Kontaktforældre 2010 bilag sb 7-9-10.pdf.
  Skolebestyrelsen er også bestyrelse for SFO 0, så der er behov for en afklaring af, hvad kontaktforældrenes opgaver og roller er, da der ikke mere findes forældreråd. Derfor er der lavet et bilag med oplæg til dette. Se hjemmeside.

 4. Budgetstatus, Christian Steffensen og økonomiudvalg:
  - Kort gennemgang og status.
  Christian Steffensen, administrativ afdelingsleder, forklarede lidt om budgetlægning og budgetstyring på skoleområdet generelt.
  Budgetopfølgningerne for hhv. SFO og skole på Skovboskolen og Gørslev Skole gennemgået.
  Grundet langtidssygdom og fratræden har Skovboskolen et overført underskud fra 2009 på kr. 841.749. Skolen forventer pt. at afdrage ca. kr. 250.000 på gælden i 2010, hvormed underskuddet reduceres til ca. kr. 590.000. I forbindelse med tilpasning af driften til skolens budgetmæssige vilkår, har skolen haft øgede udgifter til bl.a. afsked i første halvår.
  Skovboskolens SFO forventes at holde det tildelte budget i 2010.
  Gørslev Skole har et overført underskud fra 2009 på kr. 124.518 grundet manglende tildeling til enhedsomkostninger for fagpersonale samt drift af alarm, telefoni og bredbånd. Det forventes at skolen øger underskuddet med ca. kr. 15.000 i 2010, hvilket bl.a. begrundes i tyveri af 7.000 liter fyringsolie til en værdi af kr. 50.000.
  Gørslev Skoles SFO forventes at komme ud med et underskud på ca. kr. 60.000 i budgetår 2010. Underskuddet er begrundet i langtidssygdom og heraf afledt afsked, som rammer økonomisk hårdt på en lille institution.

 5. Eventuelt:
  - Kort repetition af rolle ved forældremøder og struktur i forhold til klasser.
  Erik Andersens oplæg kan bruges som inspiration - dog bør der understreges vigtigheden af samarbejdet med kontaktforældrene.

 6. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 9. september 2010