Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. marts 2012 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Henrik Szokody, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl og Henrik Szokody.
Elevrepræsentanter: Afbud fra Mikkel Larsen (9.A).

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 7. februar 2012 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 6. marts 2012 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Erik Andersen udtrykker, at det er dejligt, at Skovboskolen ligger så fint i karaktergennemsnit på landsplan og i kommunen.
  • Der er sat gang i skolebestyrelsesvalget til det forskudte valg her i foråret, og der er lagt en køreplan for dette. Her skal nævnes, at der er valgmøde den 20. marts 2012.
   På det sidste skolebestyrelsesmøde i dette skoleår vil en del af mødet foregå som et overleveringsmøde med den fratrædende til den fremtidige skolebestyrelse.
  • Den 28/2 2012 blev det endeligt besluttet at skrinlægge strukturændringsforslaget på skoleområdet.
  • Det er godkendt officielt, at Tina Sølberg kan udtræde af skolebestyrelsen. Henrik Szokody indtræder i stedet.
  • Den 11/4 og 7/11 2012 er der Skolerådsmøder, og den 15. august 2012 er der Dialogmøde.
  • Der skal udarbejdes et nyt spare-og omprioriteringskatalog med høringssvarperiode fra sidst i juni til 31. august 2012.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der er indbudt til Åbent Hus i Gørslev SFO 0 den 15. marts 2012.
  • I morgen (den 7/3) er der Pædagogisk Råd på skolerne, hvor der arbejdes videre med "sociale handleplaner".

  c) Elevrådet, Nora Abdallah-Shehan Alshrefi og Mikkel Larsen (Skovboskolen, 9.A):

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fog Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • Der har været besøg af de kommende 0. klasses børn på Skovboskolen med glade børn og forældre. Besøgene gentages de næstkommende tirsdage.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Nødvendige principper, Principudvalget, v/Per Skøt:
  Principudvalget er startet på at gennemgå og revidere principper. De gamle principper forholdes til nutiden og sammenholdes med Styrelsesvedtægter, Folkeskoleloven mv.
  Der forventes bl.a. principper omkring timefordeling, forældresamarbejdet, som kobles til skolernes nye værdigrundlag. Udvalget arbejder videre.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 4. Timefordelingsplan 2012-2013, Skovboskolen, Per Skøt:
  - Bilag følger.
  Per Skøt gennemgik ledelsens forslag til timefordeling for det kommende skoleår.
  Forslaget blev godkendt.

 5. Timefordelingsplan 2012-2013, Gørslev Skole, Per Skøt:
  - Bilag følger.
  Per Skøt gennemgik ledelsens forslag til timefordeling for det kommende skoleår.
  Der flyttes én dansktime fra 5. årgang til 6. årgang. Ellers blev forslaget vedtaget.

 6. Eventuelt:
  • Der er et par spændende projekter i gang via kommunen og Kulturministeriet, som Skovboskolen har meldt sig til. Skoleledelsen vil løbende orientere skolebestyrelsen om disse projekter. Det hele har omdrejningspunkt omkring (pædagogisk) IT og læring.
  • Der indstilles til skolebestyrelsen, at Katja Vejtoft bliver ansat som barselsvikar for Gry Franks på Gørslev Skole fra midten af april måned 2012, og Henrik Sorring Andersen bliver ansat i stedet for Nastasia Pedersen på Skovboskolen fra 1. april 2012.
   Mona Hyldal Hansen vil blive ansat på Gørslev Skole som vikar for Morten Brodka, som har forældreorlov fra påske til sommerferien 2012.
   Der vil blive opslået en stilling på Skovboskolen fra 1/8 2012, som vil blive meget målrettet i forhold til, hvad skolen mangler af kompetencer på skolen.

 7. Lukket møde:


Sidst opdateret den 13. april 2012