Skolebestyrelsesmødet 28. september 1999


1. Regler for anvendelse af Skovboskolens computer og netværk
Peter Pedersen fortalte skolebestyrelsen om skolens hjemmeside, som alle, der har netværk i hjemmet, kan gå ind på.
Adressen er: HYPERLINK http://www.skovboskolen.dk - og den er bestemt et besøg værd.
Der vil man bl.a. kunne finde skolens elektroniske "Emma Gad", dvs. etiske regler for, hvordan man opfører sig på nettet. Edb sproget vil blive taget op i skole-bestyrelsen på et senere tidspunkt.


2. Ombygning netop nu
Ekstraudgave af Kontakten vil fortælle alt om byggeriet.


3. Temadag - virksomhedsplan
En virksomhedsplan er påbegyndt og vil løbende blive revideret og udvidet.
Selvstyrende lærergrupper er et af de nye tiltag, som der arbejdes på sammen med pædagogisk råd.
Skovboskolen deltager fra januar i en udvidet form for kontraktstyring, men endnu kendes præmisserne ikke.


4. Samtaleblad
Skole/hjem-samtalerne vil fra foråret få tilført et samtaleblad (for 3. - 7. klasserne), som skal udfyldes og returneres inden konsultationerne.


5. Julearrangement den 26. november
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for der bliver et arrangement om aftenen fra 18 - 21. Hvordan fastlægges helt på næste skolebestyrelsesmøde.


6. Økonomi - netop nu
Punktet vil være på hver gang.


7. Meddelelser
Lussingesyge er konstateret - se information i Kontakten.
Gitte Lyhne er ansat som lærer pr. 1.11.1999.
Elin Hermansen er bevilget orlov pr. 1.10.1999.
Ny svampeundersøgelse sættes i værk.
Cykelhærværk - tages op i Kontakten.
Fælles Udvalget for Skolerne i Skovbo (FUSS) har udsat mødet til 11.11.1999.
Møde med Kontaktforældrene bliver den 2. november - sæt kryds i kalenderen allerede nu.


Sidst opdateret den 1. august 2009