SSP-GRUPPEN   SKOVBO KOMMUNE

Hermed referat fra Central SSP-gruppes møde torsdag den 3/10 kl. 13.00 - 15.30.

Mødet afholdtes på Rådhuset - mødelokale 1egern

Kl. 1300 – 1500:   C-SSP + Lokalgrupperne
Kl. 1500 – 1530:   C-SSPagern

Fraværende: Bent Larsen, Vemmedrupskolen

Til orientering

Sag nr. 1   J. Nr.agern

Emne:
Fra lokalområderne.

Redegørelse:
Oplysning omkring forhold, initiativer nord og syd for motorvejen af betjente, lokalgrupper og JB.

Afgørelse:

Syd:

Gørslev:
 • SSP-dag d. 19/9 måtte desværre aflyses.
 • Den 23/10 afholdes "venskabsdag" hvor man på skolen arbejder med udvikling af regler for godt venskab, afholder samarbejdslege og synger venskabssange. Der nedsættes en venskabspatrulje.
 • 24/10 afvikles det næste SSP-møde på skolen.

Skovboskolen:

 • SSP-referater offentliggøres på Skovboskolens hjemmeside.
 • Erling Grøn-Jensen er genindtrådt i SSP-gruppen.
 • Der er brugt mange SSP-ressourcer på den aflyste SSP-dag.
 • Der arbejdes med at udarbejde forslag til indsats overfor en gruppe unge, som ofte samles ved idrætslegepladsen i Bjæverskov.

Vemmedrup:

Jørgen Jensen:
Der har været forholdsvis stille i Gørslev, Bjæverskov og Vemmedrup.


Nord:

Claus Oster:
 • Forholdsvis roligt i Borup.
 • Der har været indbrud på Privatskolen.
 • Der har været hærværk i Ejby solcenter samt lidt ved daginstitutionerne.

Borup:

 • Der har været roligt på skolen.
 • SSP-gruppen har indbudt de handlende til møde om butikstyverier – man er opmærksom på en lille gruppe unge (3 – 4 stk).
 • Ungdomshuset er kommet godt i gang igen.

Ejby:

 • Der samles mange unge fra hele kommunen ved ungdomsklubben i Ejby og det giver problemer for medarbejderne.
 • Hen over sommeren har en del unge været samlet i "Mosehytten", hvor der er sket skader på hytte og på mosen.


Sag nr. 2   J. Nr.agern

Emne:
Generel orientering

Redegørelse:
Der vil på mødet blive omtalt diverse kurser og materialer.

Afgørelse:
Helle Høiby: "ikke mere mobning" omdeltes.
Spilleregler og "Alkohol gameplay" er uddelt til 10. klasseeleverne – yderligere oplysninger kan hentes på www.goda.dk.
JB orienterede om:
  - Udrykningskonference d. 7/11-2002.
  - Kursus i "Fredelig berøring" d. 19/11-2002.


Sag nr. 3   J. Nr.agern

Emne:
SSP-seminar 18. – 19. november 2002

Redegørelse:
Følgende 3 hovedtemaer tænkes indarbejdet i programmet:

1.  SSP's rolle hvad angår integration af unge flygtninge/indvandrere i Skovbo
2.  Grundig evaluering af organiseringen af SSP i Skovbo Kommune
3.  Handleplaner for det lokale SSP-arbejde i de kommende 2 år.

C-SSP ser gerne at lokalgrupperne kommer med kommentarer til ovennævnte således at vi kan få sammensat det bedst mulige program. Det skal bemærkes at Den Politiske Styregruppe er inviteret til seminaret d. 18. om aftenen for at høre om lokalgrupperne samt deltage i foredrag om integration.

Afgørelse:
Der ønskes endvidere følgende optaget på dagsordenen:
  - Tilbagemelding fra deltagere i kursus om konflikthåndtering
  - Forholdet mellem SSP, Ungdomsskole og ungdomsklubberne
Forholdet mellem SSP, ungdomsskolen og ungdomsklubberne henvistes dog til drøftelse under grundig evaluering.


Herefter fortsatte C-SSP alene………

Til orientering

Sag nr. 4   J. Nr.agern

Emne:
Økonomisk oversigt

Redegørelse:
Da Ungdomsskolens bogføringssystem stadig er ude af drift (og har været det i over 2 måneder) foreligger der stadig ikke nogen økonomisk oversigt. SSP-koordinator har administrativt bevilget tilskud, ca. 3.000 kr., til åbning af beboerhus i Kildebjerggård. Tilskuddet går til indkøb af bordtennisbord, bats og skab til samme.

Afgørelse:
Taget til efterretning.


Sag nr. 5   J. Nr.agern

Emne:
Ansøgning fra Skolebestyrelsen ved Borup skole

Redegørelse:
Skolebestyrelsen ved Borup skole har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte til en ny rampe ved Borup skole, til Folkeoplysningsudvalget. For at fremme sagen hurtigst muligt har C-SSP overtaget ansøgningen og skal hermed tage stilling til ansøgning på kr. 30.000 til etablering af ny rampe. Fordelingsnøglen har ved lignende projekter været: skole 25% - fritidskonsulent 25% - SSP 50%. Beløbet virker højt i forhold til tidligere projekter – det bør undersøges om det kan gøres billigere. Kopi af ansøgning vil blive uddelt i mødet.

Afgørelse:
Der bevilges halvdelen af materialeudgifterne. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre kr. 20.000.


Sag nr. 6   J. Nr.agern

Emne:
Eventuelt

Intet.


Mødet slut kl. 15.30

Referent: Asger Baarstrøm


Sidst opdateret den 17. oktober 2002