SSP-GRUPPEN   SKOVBO KOMMUNE

Referat fra Central SSP-gruppes møde
torsdag den 27. marts 2003 kl. 13.00 - 15.30.

Mødet afholdtes på Rådhuset - mødelokale 1lilje

Kl. 1300 – 1500:   C-SSP + Lokalgrupperne
Kl. 1500 – 1530:   C-SSP

Fraværende: Ejby - Borup - Gørslev - Vemmedrup

Til orientering

Sag nr. 1     J. Nr.

Emne:
Fra lokalområderne.

Redegørelse:
Oplysning omkring forhold, initiativer nord og syd for motorvejen af betjente, lokalgrupper og JB.

Afgørelse:

Syd:

Gørslev skole:
Lokalpolitiet har været på besøg på Slimminge Behandlingshjem, hvor de orienterede om politiets efterforskningsarbejde.

Bjæverskov:
Der er en gruppe drenge, som har været involveret i et voldeligt overfald i Bjæverskov. Den lokale SSP-gruppe går ind i sagen.
Der er ofte hærværk på skilte og lamper på Lidemarksvej og andre steder i Bjæverskov.

Vemmedrup:
Hærværk på gadelys på de langsgående skolestier i Vemmedrup.


Nord:

Borup:
Der arbejdes stadig med udarbejdelse af indfaldsvinkler til en gruppe fremmedsprogede børn.
Der arbejdes med at optrevle salg af hash og narko i området. I den forbindelse er der enkelte unge, som stresses fordi de konfronteres med rygter om deres deltagelse i salgsvirksomhed.

Ejby:
Der har været lidt småhærværk ved institutionerne og ved spejderhytten.
Turen til Christiania er evalueret og den opfattes som positiv.


Sag nr. 2     J. Nr.

Emne:
Generel orientering

Redegørelse:
Der vil på mødet blive omtalt diverse kurser og materialer, desuden sidste nyt fra SSP-samrådet (årsmøde/afholdt 18. - 20. marts).

Afgørelse:
Jørgen orienterede fra SSP-samrådets årsmøde og herunder "Ringstedforsøget" - kan findes på www.ringstedprojektet.dk.


Til behandling

Sag nr. 3     J. Nr.

Emne:
Temadag

Redegørelse:
Der ønskes en debat om indholdet af en kommende temadag. Man bedes venligst komme med forslag til indhold af temadag/kommende indsatsområde. C-SSP foreslår (endnu engang) at hash og andre rusmidler sættes på dagsordenen.

Afgørelse:
Målgruppe: Medarbejder omkring 3. – 5. klassetrin.
Temaer under fælles overskriften: "Børn og unges trivsel". De lokale SSP-gruppers forslag til konkrete emner indhentes.


Sag nr. 4     J. Nr.

Emne:
SSP-indsatsen i Skovbo Kommune

Redegørelse:
I forbindelse med forhandlinger om lærernes arbejdstid ønskes en drøftelse af den afsatte tid til SSP-arbejde. C-SSP er opmærksom på at det kan være vanskeligt at få tid nok til det kriminalitetsforebyggende arbejde hvorfor C-SSP har lavet forslag til en indstilling som følger:

Indstilling:
I forbindelse med planlægningen af arbejdstiden på skolerne i skoleåret 2003/2004 og efterfølgende år, henleder C-SSP opmærksomheden på nødvendigheden af at der afsættes passende tid til de lokale SSP-gruppers arbejde til en kriminalitetsforebyggende indsats på skolerne og i lokalområderne.

Afgørelse:
Evaluering fra SSP-seminaret i Borrevejle omdeltes.
Indstillingen fulgtes og denne sendes til Børne- og Kulturdirektør , skoleledergruppen og den politiske styregruppe for SSP.


Herefter fortsatte C-SSP alene………

Til behandling

Sag nr. 5     J. Nr.

Emne:
Budget 2003

Redegørelse:
Forslag til budget 2003 udsendes inden mødet.

Afgørelse:
Udsættes til næste møde.


Sag nr. 6     J. Nr.

Emne:
Sommerferieaktiviteter

Redegørelse:
Som sædvanligt deltager SSP i kommunens sommerferieaktiviteter og disse aktiviteter skal fastlægges på mødet.

Afgørelse:
Der reserveres kr. 20.000 til årets sommerferieaktiviteter.


Sag nr. 7     J. Nr.

Emne:
Møderække

Redegørelse:
Møderække for resten af skoleåret, herunder et møde med lokale SSP-formænd, skal aftales.

Afgørelse:
Næste møder:  
C-SSP: 12. juni - 21. august - 20. november
C-SSP + Lokalgrupper:   15. maj - 9. oktober.


Sag nr. 8     J. Nr.kylling

Emne:
Eventuelt

Intet.


Mødet slut kl. 15.30       God Påske !

Referent: Asger Baarstrøm


Sidst opdateret den 8. april 2003