SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 1/4-03 kl. 13.00 - 15.00.

Til SSP-gruppen

Jan Mindegaard, Erling Grøn-Jensen, Signe Ejrnæs, Jens Jørn Bruun, Frands Kristiansen, Jørgen Jensen og Majbritt Andersen.


Dagsorden:

 1. Formalia: Tilføjelse til referat fra marts måned. C-SSP holder møde hver 6. uge, L-SSP er repræsenteret ved cirka 4 møder årligt.

 2. Orientering fra C-SSP: Se referat fra C-SSP.

 3. De omtalte 6. klasser: Kan SSP bruges i forbindelse med 6.a? Der kan søges om støtte til konkrete projekter. Jan Mindegaard er i dialog med klasselæreren.
  Hvordan går det med projektet i Kildebjerggård? Frands Kristiansen følger op.

 4. Kommende temadag - Børn og unges trivsel i Skovbo kommune: Hvad skal vi gøre for at skabe en endnu bedre trivsel for børn og unge i Skovbo Kommune?

 5. Oplæg til SSP-dag??: Forslag fra GJ og KH: Sidste torsdag i september (25/9-03). 8.05-12.50 med bespisning.
  Skovbo Center 10 udarbejder inden 1. maj et skuespil omhandlende vold og mobning. Stykket vises for elever fra 6. - 9. kl.
  Herudover er der forslag om foredrag for forældre om rusmidler og konsekvenser.
  Læges indfaldsvinkel til rusmidler og deres påvirkning af unge.
  Tillige foredrag for elever opdelt på årgange ved "misbrugspersoner".
  Hertil noget om konflikthåndtering på det personlige plan. Jan Pondal og Hans Henrik fra Køge SSP...
  GJ og KH anmodes om at arbejde videre med program for dagen...
  - Kan skoleklokken evt. slås fra sådan en dag?

 6. Næste møde: Punkter:
  - SSP-gruppens struktur fremover
  - SSP-dagen den 25/9
  - Temadagen 2003
  - Orienteringer

 7. Eventuelt Snak om knallerter....


Med venlig hilsen

Frands Kristiansen
SFO-leder


Sidst opdateret den 8. april 2003