SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Hermed referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 17/9 kl. 13.00 - 15.00.

Mødet afholdes i skolens mødelokale (overfor lærerværelset)
Der er jf. referatet afbud fra Socialforvaltningen

Til stede: Jørn Bruun, Signe Ejrnæs, Erling Grøn-Jensen, Jan Mindegaard, Frands Kristiansen, Jørgen Jensen

Dagsorden:

 1. Formalia Referatet fra sidst blev godkendt. Var i øvrigt offentliggjort på skolens hjemmeside, hvilket har givet positive reaktioner fra flere hold.

 2. SSP-dagen 19/9 Arrangementet aflyses i år. JM gennemgik historikken i forløbet. Som aftalt på sidste møde evaluerer vi på seminaret. SSP-gruppen(erne) opfordres til at tænke nyt omkring form, indhold og planlægning. - Vi forsøger at "tage temperaturen" på pæd. rådsmøde den 23/10 - Oplæg hertil ved JM og FTK.
  Hvordan synliggøres SSP i skolens kontrakt?

 3. Nattevandrere JM har vendt emnet med SB-medlem. Det blev til et punkt på SB møde den 24/9.

 4. SSP-seminaret i november Hvilke tiltag skal vi arbejde med?
  Vi vil gerne have god plads til drøftelser med de andre SSP-grupper.
  Emner vi gerne vil arbejde med:
    - UK-medlemstilgang
    - tilpasset adfærd (formandens formulering)
    - SSP-dagen
    - Samarbejde mellem USK, UK og SSP
    - Tilbagemelding fra SE og JJB
    - Integration

 5. Eventuelt JJB har fået ny mail adresse: jens.bruun@skovbo.dk
  JJ redegjorde for politiets aktiviteter i lokalområdet for tiden


Mange hilsner
Frands Kristiansen


Sidst opdateret den 2. oktober 2002