SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Hermed referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 4/3 kl. 13.00 - 15.00.

Til stede: Erling Grøn-Jensen, Jens Jørn Bruun, Frands Kristiansen, Jørgen Jensen, Majbritt Andersen og Jan Mindegaard.
Afbud: Signe Ejrnæs.


Dagsorden:

 1. Formalia: Referat godkendt.

 2. Møde med Jørgen Blond: Jørgen Blond fortalte om Det Centrale SSP. Der holdes møde 1-2 gange om året. Derudover er der jævnligt uformelle kontakter til den politiske styregruppe. Der skal udarbejdes en virksomhedsplan for SSP. Det vedrører ikke kun det centrale niveau, men Det centrale SSP tager initiativet.

 3. Orientering om arbejdsgruppen vedr. evt. ungdomshus syd: Arbejdsgruppe: Jørgen Blond, Asger Borgstrøm, Vivi Olesen, Marianne Dejløv, Bodil Lyhne og Frands Kristiansen er medlemmer af gruppen.
  Der arbejdes med en afdækning af hvilke "utilpassede" unge vi har i Bjæverskov/Vemmedrup. Der er ansat to personer til at lave opsøgende arbejde. Der forsøges med vægttræning for 10 - 12 unge.

  Erling Grøn-Jensen ønskede at være blevet orienteret tidligere.

 4. Oplæg til SSP-dag??: Udsat.

 5. Næste møde: 01.04.03 kl 13.00.

 6. Nyt fra politiet: Landbetjent Jørgen Jensen oplyste at der har været forholdsvis roligt i området, enkelte tilfælde af hærværk.

 7. Eventuelt Intet


Med venlig hilsen

Frands Kristiansen
SFO-leder


Sidst opdateret den 31. marts 2003