SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Hermed referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 7/1 kl. 13.00 - 15.00.

Til stede: Jan Mindegaard, Erling Grøn-Jensen, Signe Ejrnæs, Jens Jørn Bruun, Frands Kristiansen, Jørgen Jensen og Majbritt Andersen


 1. Formalia: Afbud fra Socialforvaltningen.

 2. Handlingsplan 2003: Vi indbyder Jørgen Blond og den politiske styregruppe til at komme og fortælle os, hvilke forventninger der er til lokalgruppen og hvilke forventninger, lokalgruppen kan have til det centrale led.

  Vi indbyder de to gadeplansmedarbejdere til et orienterende møde.

 3. Orientering fra Skolen:
  • Der er en verserende sag om et barn i indskolingen.
  • Der har været indbrud i juleferien i Dalmosebygningen.
  • Trusler fra to elever mod en anden elev.

  Orientering fra Politiet:

  • Kasser med tomme flasker stjålet i Frems klubhus.
  • En del indbrud og hærværk i lokalområdet i slutningen af det gamle år.
  • Hærværk natten til 31/12 i Bjæverskov: Skolevej, Stensbjergvej samt lægehuset.
  • Fund af nummerplader og taske i kloak.....

 4. Fælles møder med Gørslev og Vemmdrup: Udsat

 5. SSP-seminar: Udsat

 6. Integration: Udsat

 7. Næste møde: 4/3 kl. 13.00 - 15.00. Oplæg til eventuel SSP-dag.

 8. Eventuelt Intet


Formandens bemærkninger: Jeg har efterfølgende haft samtale med Jørgen Blond, som ønskede at mødes med lokalgruppen, før vi inviterer den politiske styregruppe. Jørgen kommer til vores møde den 4/3, hvor han gerne vil deltage i begyndelsen af mødet.
På grund af tidspres udsendes referatet desværre meget sent. Jeg beklager.

Med venlig hilsen

Frands Kristiansen
SFO-leder


Sidst opdateret den 28. februar 2003