SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 9. marts 2004.

Afbud: Majbritt Andersen og Jens Jørn Bruun.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.

2. Siden sidst, nyt fra lokalområdet
Ingen alvorlige sager med unge i lokalområdet.
Vi er plaget af tyverier på skolen, videoprojektor, ghettoblaster..
Hærværk på skolen

3. Opsøgende medarbejdere
Der er ingen i øjeblikket. Kan vi som SSP gruppe sætte kommende medarbejdere til at tage sig af navngivne personer?

4. Samarbejdet mellem Klubben og Frem Bjæverskov
Det var en succes at Frem Bjæverskov stillede vagter til festen i klubben. Der arbejdes på et fælles arrangement i efteråret i Skovbo Hallen.

5. Drengegruppe
Brev med beskrivelse af drengene følger i mødet.
Følger snarest.

6. Eventuelt
SSP-gruppen har arrangeret møde for 6.a den 23.04.2004, om alkohol og narkotika. For elever og forældre.

Næste møde: 13.04.2004 klokken 13.00.
Brød: Jan Mindegaard.

Med venlig hilsen
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 12. marts 2004