SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 10. februar 2004.

Tilstede: Erling Grøn-Jensen, Jens Jørn Bruun, Jørgen Jensen og Jan Mindegaard.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.

2. Siden sidst, herunder orientering fra lokalområdet
Få tilfælde af hærværk i området. Der er meget ecstasy i omløb i Køge-området. Salgspris 5.kr/tablet, advarsel sættes i Kontakten.

3. Opsøgende medarbejdere – bilag
Peter Asmussen har opsagt sin stilling. Derfor er det lidt usikkert hvad der foregår i øjeblikket.

4. Eventuelt
Fest i Ungdomsklubben 27.02.2004. Forsøg med SSP-vagter fra håndboldafdelingen i Frem Bjæverskov. Erling Grøn-Jensen og Jens Jørn Bruun undersøger det rent forsikringsmæssige, ved at bruge frivillige fra en idrætsforening til en sådan opgave.
Forslag om at der holdes en stor fest i Skovbohallen 01.10.2004, i et samarbejde med Ungdomsklubben og Frem Bjæverskov.

Har vi mulighed for at anvende SSP midler til en gruppe på 3 navngivne unge? I Borup er der en gruppe for to-sprogede drenge - kan vi gøre noget lignende?

Næste møde: 09.03.2004.

Brød: Erling Grøn-Jensen.

Ref: Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 27. februar 2004